Ohlášky 10. 9. 2017

Čtení: Sbírka: 1.550,-
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky, v 10,45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Dnes se koná v Ratiboři slavnost k výročí evropské reformace, spojené s osobností Martina Luthera, účastní se z našeho sboru 4 lidé. Bohoslužby přenáší Český rozhlas. .

Dnešní sbírka je celocírkevní, je určena na křesťanskou pomoc.

Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond našeho sboru činila 2.336 Kč. Děkujeme

V pátek 1. září se sešli presbyteři na faře k neformálnímu setkání. Diskutovalo se o tom, jaké má kdo vize a představy týkající se života v našem sboru, v církvi, ve městě a co každý za sebe může v tomto smyslu nabídnout. Do popředí vystupovalo téma, jak se jako sbor více otevřít a nabídnout poselství evangelia mimo zdi našich kostelů. Zároveň zaznívaly hlasy, že je třeba věnovat se dostatečně i práci uvnitř našeho sboru a být k dispozici našim členům. Shoda panovala v potřebě stálého faráře v našem sboru. V tomto ohledu získává konkrétní obrysy možnost nástupu farářky Hany Ducho, která přijala nabídku služby v našem sboru s nástupem od příštího září. Projednala se nabídka faráře Pavel Juna, který se nabídl jako farář na překlenovací období do nástupu Hany Ducho. Po zvážení reálného přínosu pro náš sbor a podmínek této spolupráce jsme nakonec tuto nabídku nepřijali.

V Chotěboři skončil pobyt pro seniory. Jsme rádi, že se vše povedlo. Děkujeme organizátorům a všem pomocníkům za veškerou jejich práci, bez ní by se setkání nemohlo konat. Děkujeme.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý v 14 hodin setkání starší generace

Ve středu biblická hodina pro děti v 15 hodin, v 18 hodin schůze staršovstva.

Ve čtvrtek v 15.00 bohoslužby v domově pro seniory u Kostelíčka.

V 18 hodin biblická hodina, výkladem poslouží br.fr. Doležal

Bohoslužby příští neděli opět zde.

V týdnu nastupuje malířská firma na malování kostela. Po13- ti letech a k 120. výročí postavení kostela. Barevnost zůstane zachována. Po malování je potřeba pomoci s přípravou kostela na malování (složení lavic, sundání ozvučení, osvětlení apod.). Po výmalbě pak s úklidem a zprovozněním kostela. Dobrovolníci se prosím hlaste presbyterské služby. Po bohoslužbách je potřeba zpěvníky zde opět sebrat do tašky.

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Z technických důvodů není na faře káva a čaj….

Tento příspěvek napsal/a dne 09.09.2017 v rubrice Ohlášky.