Ohlášky – 10.7.2016

Čtení: Iz 29,17-24 | Text: L 6,12-19 | Písně: 168, 103, 440, 422, 612, 489 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 2 207,- | Účast: 60/5

Dnes od 10.45 budou bohoslužby v Horním Jelení.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli na naše kmotřence Maxima a Dášu Havrotovy z Ukrajiny.

Vybralo se 3 030,- Kč.

Dnes  začíná brigáda mládeže našeho seniorátu ve sboru v České Lípě, kterou letos organizuje bratr jáhen Michal Branda s manželkou Věrou, která se stará o jídlo. Děkujeme všem mládežníkům, kteří se přihlásili a jsou ochotni odvést kus práce tam, kde je toho zapotřebí. Mládež bude mít kromě práce i jiný zajímavý program.

V Budapešti dnes končí setkání křesťanů ze střední Evropy, které letos probíhalo pod heslem „Vy jste sůl země.“

V sobotu 16. 7. od 10:00 se v našem kostele koná svatba Jany Strůnové a Josefa Krátkého. Na svatební obřad do kostela jsme všichni zváni. Snoubenci budou rádi, když je v těch slavnostních chvílích podpoříme modlitbami i společným zpěvem.

Příští neděli bude hostem na kazatelně br. farář Tomáš Vítek z Hradce Králové. Br. far. František Plecháček bude sloužit v Hradci.
Děkujeme také všem, kteří jste se přihlásili na nedělní služby o prázdninách. A prosíme, ještě stále je možné se zapisovat na službu 1. čtení.

Sborová kancelář je po dobu prázdnin otevřena vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má do 27. července dovolenou.

Obdrželi jsme poděkování z Diakonie za účast našeho sboru na postní sbírce pro lidi v uprchlických táborech na severu Iráku. Celkem se letos ve sborech naší církve podařilo shromáždit 518 136,-Kč.

Doporučujeme vaší pozornosti červnovou sborovou zásilku, která mimo jiné obsahuje odkaz na usnesení letošního zasedání synodu. Podrobnosti naleznete na stránkách naší církve.

Jedna speciální nabídka: vzadu v kostele si můžete zakoupit CD Barvy baroka, které obsahuje klenoty barokní hudby. CD nahráli: Hana Medková – soprán, Václav Uhlíř – varhany, Karel Houdek –trubka. Cena 1 ks je 150,- Kč. Obnos vhoďte do krabičky, která je u CD.

Vítáme mezi námi hosty a po skončení bohoslužeb jsme všichni zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.07.2016 v rubrice Ohlášky.