Ohlášky 10. 6. 2018

Čtení: Matouš 12,22-32 Sbírka:
Text: Matouš 12,30-32 Účast:
Písně: 138; 177; 673; 408 sloky 1 a 9-11; 685
Kazatel: Jaroslav Fér

Děkujeme bratru Jaroslavu Férovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Rodina sestry Černíkové věnovala při pohřebním shromáždění dar sboru 2000 Kč, stejně tak rodina sestry Jahelkové. Sbírka z minulé neděle určena na stavební fond našeho sboru činila 2 137 Kč. Děkujeme za všechny dary.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

  – V úterý ve 14 hodin setkání starší generace. Hostem na tomto odpoledni bude Mgr. Radka Piskačová. Nejprve nám poví něco o sobě a o tom, jak se dostala k hudbě a pak nám v kostele přednese několik varhanních skladeb. Program v kostele začne přibližně ve 14.30. Srdečně vás všechny na toto odpoledne zveme. Přiveďte také své známé, kteří mají rádi varhanní hudbu.

   – Ve středu

     Vyhlašujeme brigádu na mytí oken ve farském bytě – je možné přijít kdykoliv během dne – dopoledne i odpoledne

      V 18 hodin proběhne řádná schůze staršovstva

        – Ve čtvrtek

          V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

           V 18 hodin biblická hodina na faře. Br. farář Doležal bude vykládat 40. kapitolu knihy Izaiáš.

             – Příští neděli 17. června je závěrečné zmrzlinové setkání nedělní školy

              Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit, obdarovat sebe či své blízké. Fotografie si rezervujte na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotky dodány. Cena za jednu fotku je 300 Kč. Výdělek půjde na pokrytí nákladů výstavy.

              Na letní tábor Horní Dubenky, který se koná v termínu od 10. do 19. srpna, máme letos přihlášeno krásných 26 dětí. Tím pádem nutně sháníme další vedoucí. Pokud víte o nějakém táborníkovi nebo o někom, kdo by se jím rád stal, neváhejte a kontaktujte pastorační pracovnici nebo hlavního vedoucího Tomáše Voltra., Těšíme se na Vás.

              Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele.

              Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka i na prázdniny. Prosíme, pište se na služby, aby bylo vše zajištěno. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

              Tento příspěvek napsal/a dne 11.06.2018 v rubrice Ohlášky.