Ohlášky – 10.6.2012

Čtení:   |  Text:  |  Písně:   |  Kazatel: Jiří Doležal  | Sbírka: 1.560,-  |  Učast: 75/1

 

Děkuji bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách.

Jsme vděčni za to, že bratr farář může stále sloužit kázáním Božího slova v našem sboru, v seniorátě i jiných sborech v církvi. Děkujeme také za jeho Modlitby na každý týden, které si můžeme přečíst na webových stránkách našeho sboru. Přejeme mu k této službě mnoho sil, zdraví a požehnání od Pána Boha. (Předání dárku)

Bratr farář Daniel Ženatý slouží na sborovém dnu v Boskovicích.

 

Bohoslužby v kazatelské jsou dnes v 10.45, sloužit bude br. Ladislav Beneš

 

Ve věku 94 let zemřela sestra Albína Rálišová ze Závodu míru, rozloučení se bude konat v pátek 15.6. v 13,45 v krematoriu.

 

Děkujeme všem sestrám a bratřím, kteří pomáhali a jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu návštěvy Posaunenchoru z Německa, Noci kostelů i bohoslužeb v Dvakačovicích. Hostům se pobyt velmi líbil, posílají pozdravy a moc za všechno děkují.

Hosté mezi sebou vykonali sbírku pro potřeby našeho sboru – činí 11.274,- Kč.

Tuto návštěvu přátel z Genkingen podpořil rovněž svou dotací ve výši 20 000 Kč Pardubický kraj, v rámci rozvíjení partnerských vztahů našeho kraje s krajem Tübingen, okres Reutlingen ve spolkové zemi Badensko-Württembersko.

 

Celocírkevní sbírka na Diakonii naší církve na Svatodušní neděli vynesla v našem sboru 4641,– Kč.

 

Sbírka na Jeronymovu jednotku činila 14.768,– Kč, z toho v Horním Jelení vybrali 2050,– Kč.

 

Od manželů Dany a Davida Tomášových jsme obdrželi dar na potřeby našeho sboru ve výši 3000 Kč.

Všem dárcům děkujeme.

 

Tuto neděli zahajujeme sbírku pro 2 děti z Ukrajiny. Svoje dary můžete odevzdávat do domečku vzadu v kostele.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

ve středu v 16.30 biblická hodina pro děti

ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Poslouží sestra farářka Miriam Doležalová.

ve čtvrtek v 17.30 hodin bude na farské zahradě tradiční setkání k ukončení týdenní práce ve sboru před prázdninami. Všichni jsme zváni, přijďte.

V pátek v 18 hodin se sejde mládež.

Příští neděli 17. 6. poslouží při bohoslužbách Filip Ženatý.

Bratr farář Daniel Ženatý bude přednášet a kázat v českém reformovaném sboru v Rigsdorfu v Berlíně na slavnosti k 275. výročí příchodu českých bratří. Několik bratří a sester se toho také zúčastní.

V neděli 24. června bude mimořádné výroční sborové shromáždění, při kterém budeme volit 2. faráře našeho sboru – bratra Františka Plecháčka.

Vzadu v kostele jsou k nahlédnutí seznamy hlasovných členů sboru.

Letošní pobyt seniorů v Chotěboři bude od 1. do 8. září. Přihlášky přijímá sestra Capoušková.

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme na rozhovor, kávu a čaj na faru a na zahradu.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 10.06.2012 v rubrice Ohlášky.