Ohlášky – 10.5.2009

Čtení: Ž 98 | Text: Mt 7,13-14 | Písně: 138; 96; 602; 434; 610; 702 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 79/1 | Sbírka: 1.653,-
Starší generace se sejde v úterý ve 14 hodin na faře. Na programu bude přednáška paní Květy Jaré z Krajské knihovny na téma: Poslední Přemyslovci v románech spisovatelky Ludmily Vaňkové.

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

Biblická hodina je ve čtvrtek v 17:30, mládež také ve čtvrtek v 19 hodin.

V sobotu pojedeme na autobusový výlet. Odjezd je od kostela v 8 hodin přesně. Návrat plánujeme mezi 17 a 18 hodinou. Vezměte si jídlo na celý den, malé občerstvení dostaneme ve vilémovském sboru. Cestné ve výši 160,-Kč uhraďte sestře Kabelové již dnes.

Příští neděli po bohoslužbách se připravuje závod na autodráhách na faře.

Rovněž příští neděli v 18 hodin se zde koná koncert, který připravuje rodina Rosových, více na plakátku

Od čtvrtka za týden, 21. května je svátek Nanebevstoupení Páně, bohoslužby se budou konat v 17.30, kázat bude sestra farářka Magdalena Ondrová z Chocně

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na stavební fond našeho sboru. Vynesla 2680 Kč, děkujeme vám všem.

Fotografie z 19. dubna je možné i dnes zakoupit u s. Ženaté po bohoslužbách vepředu v kostele. Kdo si chcete ještě fotku objednat, můžete.

Synod – mimořádný i řádný – proběhne v kostele v Praze na Vinohradech od čtvrtka do neděle. Na programu je rozhovor o situaci v církvi, zvláště v souvislosti s finanční zpronevěrou, k níž došlo na počátku roku. Pak také volba nové synodní rady a mnohé další záležitosti. Za chrudimský seniorát se synodu účastní bratr senior Miloš Hubner, sestra seniorátní kurátorka Eva Skálová, bratři Blahoslav Tefr, Martin Kocanda, Jakub Keller a Daniel Ženatý. Vyprošujeme pro jednání synodu lidskou moudrost a Boží požehnání!

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru a zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.05.2009 v rubrice Ohlášky.