Ohlášky 10.4.2022

Čtení:Jan,12,12-19Sbírka:
Text:Jan 17,1-8Účast:
Písně:435,300,531,407,691VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

V 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

 Společný oběd a vycházka se dnes z důvodu malého zájmu nekonají.

Příští týden se konají následující setkání:

-v úterý ve 14 hodin setkání starší generace

na zelený čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin čtení pašijového příběhu v kostele

-na Velký pátek se konají bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9 hodin

-příští neděli, na Boží hod velikonoční bude také vysluhována večeře Páně a při bohoslužbách bude pokřtěna Ema Plchová

Své děti můžete přihlašovat na tábor v Horních Dubenkách, bližší informace jsou vzadu na nástěnce.

Město Pardubice ve spolupráci s ukrajinskou komunitou zřídilo sběrné místo v Jindřišské ulici, je otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. Oblečení mají hodně, spíše potřebují potraviny a drogistické výrobky. Plakátek je na nástěnce.

Na naší faře bude probíhat výuka češtiny pro ukrajinské děti a středoškoláky.

Jednáme o zřízení adaptační skupiny pro předškolní děti, vše je ve stádiu zjišťování informací.

Stále pokračuje finanční sbírka na pomoc Ukrajině. Své příspěvky můžete posílat na sborový účet s poznámkou Ukrajina, nebo je vkládat do pokladny vzadu v kostele. Za všechny dary děkujeme.

Ve věku 94 let zemřela sestra Kamila Jindrová, rozloučení se uskuteční v kostele v Lanškrouně dne 23. dubna v 11 hodin.

Ve středu 6. dubna se konala pravidelná schůze staršovstva. Zhodnotili jsme průběh naší pomoci Ukrajině, věnovali jsme se přípravě Velikonoc.

Od října nastoupí do našeho sboru na vikariát sestra Magdalena Horáková. Mentorkou jí bude naše kazatelka Hana Ducho.

Vzali jsme na vědomí průběžnou zprávu hospodářské komise, dokončení ozvučení kostela a pokračující práce na přípravě rekonstrukce Hronovické.

Stále vnímáme potřebu péče o mezilidské vztahy ve staršovstvu a ve sboru.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru k rozhovorům při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.04.2022 v rubrice Ohlášky.