Ohlášky – 10.4.2011

Čtení: L 9,57-62  |  Text: L 10,1-6  |  Písně: 429; 33; 433; 672; 684; 384; 489  |  Kazatel: Miloš Hubner  |  Sbírka: 2.415,-  |  Účast: 91/3

 

Děkujeme br. seniorovi Miloši Hübnerovi za dnešní službu a přejeme vše dobré pro jeho práci ve sboru i v seniorátu

 

Po bohoslužbách se na farské zahradě bude fotit staré i nového staršovstvo. Prosíme všechny, neotálejte zbytečně, ať na sebe nemusíme dlouho čekat.

V 11,30 jdeme na společný oběd k Zelené žábě, zváni jsou všichni, každý platí svou útratu sám.

 

Po bohoslužbách se koná u varhan zkouška příležitostného pěveckého sboru.

 

V úterý se sešlo na své 1 schůzi staršovstvo, kromě jiného:

  • rozdělovali jsme si úkoly, kdo bude mít co na starosti, s rozdělením vás co nejdříve seznámíme

  • chceme si stanovit, jaké jsou naše hlavní úkoly, nač se chceme v dalších 6 letech soustředit

  • jednali jsme o volbě kurátora

  • dohodli jsme se, že schůze staršovstva budou bývat 2 čtvrtek v měsíci v 19.00 a příští schůze že se bude konat 12.5 na Horním Jelení

  • zápisy staršovstva budou vyvěšeny na webových stránkách samozřejmě v nich nebudou citlivé personální údaje

  • o členství v našdm sboru požádali: sestra Naděžda Bierscehnková a bratr Anrtnín Štěpka staršovstvo s jejich přijetím souhlasilo, vítáme je mezi sebou a přejeme vše dobré

  •  

V příštím týdnu jsou setkání konfirmandů, dětí v obvyklou dobu.

V úterý se v 14.00 se koná na faře schůzka starší generace.

 

Ve čtvrtek se biblická hodina nekoná.

Na faře začnou stavební úpravy brigádou právě ve čtvrtek 14. dubna . A to v 16 hodin.

Budeme především vyklízet přízemí, tzn. nosit věci na půdu, do sklepa a do kontejneru. Už víme, že nebudeme potřebovat rohovou lavici ve sborové kuchyni. Pokud by se někomu z vás hodila, budeme rádi, když si ji odvezete, stejně je k dispozici jeden plynový sporák.

 

Potřebujeme větší množství krabic od banánů na uložení knih a dalších věcí. Krabice můžete přinést na brigádu nebo kdykoliv po domluvě. Děkujeme

Přijďte tedy na brigádu ve čtvrtek 14. dubna od 16.00 hod.

 

Mládež se v pátek nesejde, bude na seniorátních dnech v Čáslavi

 

Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží Marie Medková, celocírkevní farářka pro mládež, naše bývalá vikářka. Bratr farář Ženatý bude ve Valašském Meziříčí-Lutherův strom (součást blížících se oslav 500.výročí narození M.Luthera v rámci Světového lutherského svazu)

 

Sbírka z minulé neděle určená na SF činila 2.282,- Děkujeme.

V minulém týdnu jsme s díky přijali na SF ve výši 1.000,- a pravidelné měsíční dary ve výši 2x 200,-, 1x 250,- 1x 300,- a 500,-.

K 9.4.2011 je na SF 542. 039,-

 

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu, odbor křesťanské služby pořádají i letos
Podzimní pobyt nejen starší generace v rekreačním středisku v Chotěboři, který se bude konat od soboty 27. srpna do neděle 4. září 2011. Informace o pobytu a přihlášky jsou k dispozici vzadu v kostele. Přihlášky přijímá Hana Capoušková.

Prosíme, pište se na službu vaření kávy a čaje.

I po dobu rekonstrukce fary se bude konat posezení u kávy i čaje. Vařit budeme u Ženatých v kuchyni, servírovat budeme na zahradě.

Každou 3. neděli – tedy i příští – bude otevřen fair trade obchůdek, a vždy 3. neděli se bude vařit fair trade káva a čaj.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na faru na kávu a čaj.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 10.04.2011 v rubrice Ohlášky.