Ohlášky 10. 3. 2019

Čtení: Gn 2,15-17 a Gn 3,1-7 Sbírka:
Text: Lk 4,1-13 Účast:
Písně: 32 1; 91 1-3,6; 314; 682; VP 397; 398; 159 1-3; VP:
Kazatel: Hana Hucho

Sbírka na stavební fond z minulé neděle činila 3.236,-.

Dnešní sbírka je celocírkevní – je určena na podporu církevního tisku.

V měsíci březnu probíhá sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro pět dětí zemřelého faráře Aleše Mosteckého. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Za všechny dary děkujeme.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý ve 14 hodin se sejde starší generace, Pavla Q bude vyprávět o  ……

ve středu v 18 schůze staršovstva

ve čtvrtek

– budou v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka

– a v 18 hodin biblická hodina, vede J. Doležal.

O víkendu 15. – 17. 3. se koná výjezdní zasedání staršovstva v Bělči nad Orlicí. Staršovstvo bude jednat o dalším směřování sboru, strategii a vizi a také důkladně projedná stavební záměr v Hronovické a v Horním Jelení.

V neděli 17. 3. proběhne seniorátní presbyterní konference s tématem Rozhovor o bohoslužbách. Konference se koná ve Vysokém Mýtě od 15 hodin.

Je třeba uhradit předplatné na r. 2019 za Českého bratra – 350 Kč a Kostnické jiskry – 592 Kč. K zakoupení jsou také publikace Na každý den a Kalendář na rok 2019, kniha modliteb Vždyť se mnou jsi ty, i brožura Zastav se na chvíli …

Na neděli 24. března 2019 svolává staršovstvo sborové shromáždění. Začne bezprostředně po bohoslužbách. Zprávy o životě sboru jsou obsaženy ve sborovém dopise.

K rozebrání je vzadu v kostele účetní závěrka, návrh rozpočtu a zpráva o hospodaření sboru. Jedním z bodů programu bude i volba revizorů sborového účetnictví.

Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem. Aktualizovaný seznam je k nahlédnutí rovněž vzadu v kostele. Do příští neděle tam můžete navrhovat změny, nebo seznam doplnit, pokud staršovstvo na někoho zapomnělo.

Vzadu na skle místnosti pro děti přihlašujte děti na letní tábor v Batelově u Horních

Dubenek, který se bude konat od 9. do 18. srpna 2019.

Na nástěnce jsou pozvánky k rekreacím, které pořádá naše církev v létě – pro malé i velké, mladé věkem i duchem.

Rovněž je k nahlédnutí postní kalendář –můžeme se u jednotlivých dní zamyslet nad našim způsobem života – tedy jak se chováme ekologicky, hospodárně, jakou zanecháváme ekologickou stopu…

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení a povídání u kávy nebo čaje na faru.

            Po skončení bohoslužeb jsme zváni, domácí i hosté, na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.03.2019 v rubrice Ohlášky.