Ohlášky – 10.3.2013

Čtení: Jan 12,20-26  |  Text:: Sd 8  |  Písně: 138; 213; 689; 276Svítá; 309,7  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.256,-  |  Účast: 81/5

 

Sbírka na stavební fond minulou neděli vynesla 2440,– Kč.

 

Bratr farář Ženatý odjíždí po skončení bohoslužeb do Horního Jelení.

 

Bratr farář František Plecháček slouží dnes ve sboru v Hradišti.

 

Po bohoslužbách budou mít na faře u harmonia svoji zkoušku zpěváci. Náš příležitostný pěvecký sbor se připravuje na vystoupení na Setkání pěveckých sborů, které bude v dubnu v Hradišti.

 

Pravidelná shromáždění v týdnu se konají jako obvykle. Kromě nich se v úterý ve 14 hodin se na faře sejde starší generace,

ve čtvrtek v 15 hodin jsou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

a rovněž ve čtvrtek od 19 hodin se koná řádná schůze staršovstva.

 

Příští sobotu 16. března v 10 hodin bude na naší faře jarní seminář historické společnosti Veritas. Přednášet bude Miroslav Soukup na téma „Mapa Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518“. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

Příští  neděli 17. března po bohoslužbách se bude konat výroční sborové shromáždění.

Vzadu v kostele je připraven k nahlédnutí seznam členů sboru s hlasovacím právem a také přehled hospodaření za minulý rok, rozpočet na rok 2013 a zpráva revizorek účtu

 

Je třeba také roznést sborový dopis, který obsahuje zprávy o činnosti našeho sboru v minulém roce. Prosíme ty ochotné sestry a bratry, kteří dopisy roznášejí, aby si je vyzvedli vzadu na lavici a co nejdříve je předali členům sboru.

Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě tohoto dopisu. Je to mnoho práce. Zvláště děkujeme sestře Renatě Brtnické, která dělá grafickou úpravu a připravuje dopis pro tisk. Dále pak Daniele Ženaté a Zuzaně Capouškové za práci s textem, a bratru Slavíkovi, který tisk zaplatil.

 

Církev adventistů sedmého dne zve na přednášku profesora Vladimíra Krále „Geny a osobnost, která se koná v sobotu 16. března od 15 hod v modlitebně této církve v Labské ulici. Plakát je na nástěnce.

 

Příští neděli 17. března odpoledne v 17 hodin bude zde v kostele představení Oskar a růžová paní, které zahrají herci hradeckého divadla Martina Eliášová a Jan Sklenář. Je to příběh podle knihy belgického spisovatele Schmitta o přátelství mezi těžce nemocným chlapcem a jeho ošetřovatelkou…Přijďte, pozvěte své známé! Dobrovolné vstupné bude 100,- ; Učinkujícím zaplatíme honorář ve výši 10.000,-

 

Připomínáme sbírku Diakonie na Etiopii – vzadu si můžete vzít tyto letáky s potřebnými informacemi.

 

Sbírka na Stavební fond v měsíci únoru činila celkem 11.675 Kč

 

Mládež Královéhradeckého seniorátu zve konfirmandy a mladší mládež na setkání do Tisu, které se koná ve dnech 15.-17.3. Plakátek je na nástěnce.

 

Bratr farář Ženatý má do pátku dovolenou.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.03.2013 v rubrice Ohlášky.