Ohlášky – 10.2.2013

Čtení: 2.Tim 2,14-21|  Text: Mat 13,24-30  |  Písně:161,1; 166; 443; 409; 164; 485  |  Kazatel: Jaroslav Nečas  |  Sbírka: 2.620,-  |  Účast: 101/4

 

 

Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Nečasovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách a jsme rádi, že naše pozvání na kazatelnu přijal. Vítáme mezi námi i jeho manželku Věru a přejeme jim vše dobré do dalších dnů.

 

Bratr farář Daniel Ženatý slouží dnes v Jimramově a František Plecháček slouží v Horní Čermné.

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle.

 

V úterý ve 14 hodin bude na faře setkání starší generace. Sestra Mandysová bude vyprávět o svém pobytu v Anglii na konferenci ……

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

 

Rovněž ve čtvrtek v 19.00 hod. (po biblické hodině) bude mít svoji řádnou schůzi staršovstvo.

 

Příští neděle 17. února je první nedělí postní, budeme mít bohoslužby s vysluhováním večeře Páně.

 

Odpoledne ve 14.30 hodin se koná na naší faře přednáška dalšího cyklu seniorátního vzdělávání laiků na téma Bohoslužby a laici. Všichni jsme na toto setkání zváni. Bude potřeba připravit i malé pohoštění, prosím sestry, které by mohly donést pečivo, aby se přihlásily u s. kurátorky.

 

V pondělí 18. února bude mít v kostele u sv. Jana Křtitele přednášku bratr farář Jiří Doležal na téma Víra, naděje a láska – tři hlavní znaky křesťana. Plakát je vzadu v kostele na nástěnce.

Stále je možné se přihlásit na sborovou rekreaci v Beskydech od 3. do 10. srpna

 

a přihlásit děti na letní tábor v Křídlech u Nového Města na Moravě, který se bude konat od 14. do 23. července.

Zapisujte se vzadu v kostele.

Kdo bude ještě potřebovat potvrzení o daru církvi, ať se obrátí na Pavlu Queisnerovou v týdnu v kanceláři.

Ze sboru v Horní Krupé jsme obdrželi oznámení o vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc rodině Šilarových (Janě, roz. Haüszlerové pocházející z našeho sboru a Pavlovi, mají tři děti). V minulých dnech jim vyhořela garáž u jejich domku a zcela jim shořelo i auto, které nezbytně pro svůj život potřebují. Kdo byste se chtěl ke sbírce připojit, je možné tak učinit tuto a příští neděli do domečku vzadu v kostele.

A nyní předávám slovo bratru Špačkovi – pozvání na vepřové hody na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.02.2013 v rubrice Ohlášky.