Ohlášky 10. 11. 2019

Čtení:  Lk 6, 27 – 35 Sbírka: 
Text:  2Kor 5, 14 – 19 Účast: 
Písně:  166, 66, 366, 314, 678, 419 VP: 
Kazatel: Ladislav Beneš  

Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách.

Od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.  

V týdnu nás čekají tato setkání:

  • v úterý 12.11. – od 14 hodin setkání starší generace a v 18 h biblická v Horním Jelení
  • ve středu 13.11. – od 18 hodin schůze staršovstva
  • ve čtvrtek 14.11. – v 15:30 bohoslužby v domově pro seniory na Dubině, v 16 hodin konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina s Hanou Ducho ;
  • v pátek 15.11. v 15.00 biblická hodina pro děti.

V minulém týdnu zemřela s. Drahomíra Hromádková ve věku 88 let a s. Eva Horáková ve věku 92 let. Se s. Hromádkovou jsme se rozloučili v pardubickém krematoriu ve čtvrtek, se s. Horákovou se rodina rozloučí v úzkém kruhu dnes v kostele v 11 hodin. Myslíme na obě rodiny v modlitbách a přejeme Boží potěšení.

V sobotu se konal konvent Chrudimského seniorátu v Chrudimi. Konvent zvolil nové předsednictvo ve složení: Petr Peňáz, František Plecháček, Michal Sadílek, Martin Plecháček. Dále byli zvoleni zástupci do předsednictva seniorátní Jeronymovy jednoty a poslanci do shromáždění JJ a revizoři účtu. Konvent projednával zprávy ze seniorátu a jednotlivé návrhy a schválil rozpočet na další období. Děkujeme našim zástupcům, že se konventu účastnili.

Chystáme vánoční divadlo. Zveme děti i dospělé, aby se do divadla zapojili. Můžete se podílet různými způsoby – hrát, zpívat, pomáhat s kulisami, kostýmy. Bližší informace jsou na nástěnce nebo vám je podá Pavlína Junová. Vzadu je i papír, kam se můžete hlásit. 

Sbírka na kmotrovství pro Jaroslavu Žuň pokračuje i během měsíce listopadu, své dary, prosím, dávejte buď do domečku, proti dokladu Janě Plchové nebo posílejte na sborový účet. Děkujeme. Informace o Jaroslavě si můžete přečíst na nástěnce.

V sobotu 23. 11. se v našem kostele bude pořádat koncert Slavné filmové a muzikálové melodie. Sháníme na tento den službu, která by mohla být v kostele přítomna. Prosím, kdo byste mohl, hlaste se u Jany Plchové.

Vzadu na stole si můžete zakoupit vlčí mák a připnout si jej. Připojujeme se tak k mezinárodní vzpomínce na válečné veterány. Den válečných veteránů je 11.11. Peníze půjdou společnosti Paměť národa, která tuto iniciativu a mnohé další organizuje.

Lenka Svobodová předstoupí dopředu: Sestra Lenka Svobodová nabídla sboru, že bude ve spolupráci s farářkou, staršovstvem a sborovou asistentkou vykonávat návštěvy členů sboru. Jsme za její nabídku rádi a vítáme ji. Kdo byste věděl o někom, kdo touží po pastorační návštěvě, neváhejte někoho ze staršovstva nebo přímo Lenku kontaktovat.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě

Tento příspěvek napsal/a dne 14.11.2019 v rubrice Ohlášky.