Ohlášky – 10.11.2013

Čtení: Ř 14,7-12  |  Text: Mt 18,15-20  |  Písně: 158; 92; 211; 196,1.4.5; 697; 67,3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka : 2.836,-  |  Účast: 92/ 4

 

 Nyní po bohoslužbách vás zveme na rozhovor sboru o tom, co se v církvi děje a jak probíhají přípravy na samofinancování našich sborů. Začneme v 10.15 hodin, káva a čaj se bude podávat zde!

 

Příští neděli bude v rámci bohoslužeb oficiálně pověřen funkcí seniorátního kurátora bratr Milan Chyba. Přítomen bude člen Synodní rady Pavel Stolař.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý ve 14 hodin setkání starší generace na faře – sestra Daniela Ženatá bude vyprávět o cestě do české vesnice v Rumunsku s promítáním fotografií.

V úterý od 17 hodin se koná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve středu ve 14,30 hodin je biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Sloužit bude bratr farář Daniel Ženatý.

Ve čtvrtek v 18:00 hod. je biblická hodina pro dospělé. V 19.15 bude mít řádnou schůzi staršovstvo.

V pátek ve 14.15 bude konfirmační cvičení a v  18 hodin se sejde mládež.

 

V sobotu 16.11. se v Chrudimi koná konvent Chrudimského seniorátu.

 

Ve středu od 14 hodin se koná na faře seminář Pečuj doma, který pořádá Diakonie naší církve, tentokrát na téma: Psychologické minimum. Kdo se chcete zúčastnit, máte možnost.

 

Připomínáme adventní dobročinný bazar, který bude zahájen na první adventní neděli 1. prosince.

Svoje výrobky můžete přinášet do kostela nebo v týdnu do sborové kanceláře.

V loňském roce byl výnos adventního bazaru použit na podporu hospice Citadela ve Valašském Meziříčí a letos chceme z výnosu podpořit pardubický denní stacionář Mirea, který poskytuje služby dospělým lidem s kombinovaným postižením.

 

I tuto neděli se můžete přihlásit do účinkování ve vánoční hře. Napište se vzadu na modrý papír. Dosud se přihlásilo 8 zájemců.

 

Příští neděli 17.10. od 13.30 hod se v Horním Jelení koná výstava starých tisků ke 400. výročí Bible kralické. Plakát je vzadu v kostele.

 

Příští neděli 17. listopadu ve 14.30 hodin se koná ve sboru v  Brandýse nad Orlicí další přednáška z cyklu vzdělávání laiků , a to na téma Modlitba. Přednášet bude sestra farářka Tabita Landová.

 

Rovněž příští neděli v 17 hodin budeme na faře promítat film o Přemyslu Pitterovi.

Přemysl Pitter byl humanista, hluboce zasažený zvěstí evangelia. Spolu se svými spolupracovníky pomohl po válce stovkám židovských a německých dětí.

Všichni jsme zváni. Vzadu je pozvánka, vezměte si ji a pozvěte své známé.

Hradecký sbor nás zve na „Křesťanský bál“, který se bude konat 18. ledna 2014 od 20 hod. v Hradci ve velkém sále Adalbertina. Vstupenky na bál se dají zakoupit do příští neděle 17.11. ještě u bratra faráře Brodského, po tomto termínu v knihkupectví U Katedrály na Velkém náměstí. Plakát je vzadu na nástěnce.

 

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Děkujeme.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na kávu a čaj po bohoslužbách, které se budou podávat zde v kostele.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 10.11.2013 v rubrice Ohlášky.