Ohlášky – 10.10.2010

DSC_0064Čtení: Mt 6,25-34  |  Text: Žalm 145,15-16  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Písně:158; 65; 613; 682; 404; 549; 550; 647  |  Sbírka: 3.670,-  | Účast:

 

Dnes máme v našem sboru sborový den.

Vítáme pěkně všechny hosty, mezi nimi také manžele Ester a Ladislava Moravetzovi. Bratr Moravetz, náš celocírkevní kantor, nás dnes doprovází na varhany.

 

Po bohoslužbách jsme zváni na kávu a čaj na faru. V 10.30 začne rozhovor o stavebních úpravách našich budov, staršovstvo Vám představí své plány.

Zhruba v 11.15 začne benefiční prodej na podporu stavebního fondu.

Ve 12 hodin půjdeme na oběd do restaurace Zelená žába v Hronovické ulici. Každý si platí oběd sám. Jste všichni zváni, objednávka oběda nebyla nutná!

Po obědě půjdeme na faru na kávu a zákusek.

 

Od 14 hodin se v našem kostele koná přednáška našeho hosta bratra Ladislava Moravetze, na téma: „Liturgické zpěvy při bohoslužbách s VP“. Bude to zajímavé, budeme společně zpívat, můžeme pak s našimi hosty hovořit. Přijďte!

Děti budou mít svůj vlastní program na faře, bude to keramická dílna.

 

V 16 hodin jsme zváni sem do kostela na varhanní koncert sestry profesorky Ester Moravetzové. Na programu je Bach, Bartoldy, Moravetz, Eben a další.

 

Děkujeme všem, kdo jste dnešní neděli pečlivě připravili a podíleli se na jejím průběhu.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách je celocírkevní, a je věnována na humanitární a sociální pomoc církve. Děkujeme všem dárcům.

 

Konfirmandi se sejdou v pondělí v 17.00

 

V úterý od 14 hodin se sejde starší generace na faře. Na programu bude práce s biblickými postavičkami pod vedením sestry Pavly Queisnerové

 

Ve středu se sejdou děti v 16 hodin.

 

Biblická hodina bude ve čtvrtek v 17 hodin na faře.

Rovněž ve čtvrtek se ve 20. 00 koná setkání učitelů nedělní školy. Sejdeme se ve sborové kanceláři.

 

Mládež je v pátek v 18 hodin.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na SF. Činila 2.075,- .

V minulém týdnu jsme s díky přijali na stavební fond 3.000,- ; 500,- ; a 1.000,-Kč. Trvalými příkazy na účet pak 4.300,-

 

Od října chystáme v našem sboru setkávání maminek s dětmi.

Setkání budou na faře 3. čtvrtek v měsíci od 9,30 do 11,30.

Maminky s dětmi do 6-ti let byly pozvány písemně. Pozvěte své známé!

 

K tomu rádi přijmeme funkční hračky, stavebnice, nádobíčko, nůžky s kulatými čelistmi, pastelky. A také polštáře- budeme sedět na zemi, pestré jednobarevné látky na ušití povlaků na polštáře a zachovalý čistý koberec. Ideální s dětskými motivy, případně s autodráhou. děkujeme.

 

Prosím bratra faráře o další oznámení: (pozdrav z českých sborů na Ukrajině, sloučení Holice)

 

pozdravy z Bohemky a Veselinivky,

vděčni za kontaky s českými sbory v zahraničí

 

Letos v červenci došlo ke sloučení sborů pardubického a holického.

Pěkně vítáme vás, kdo jste z území bývalého holického sboru přijeli.

Jsme teď jeden sbor, ne už my a oni, ale my. Sídlem sboru jsou Pardubice, kazatelskou stanicí Horní Jelení. Ať Bůh žehná práce našeho sboru.

 

Úřad faráře byl v holickém sboru obsazen do roku 1991. Od té doby se o život sboru starají především laici.

 

Posledních mnoho let pak v Holicích sestra Jana Kovaříková a v Horním Jelení sestra Miluše Kaplanová. Kromě jedné neděli v měsíci, slouží každou neděli čtenými bohoslužbami, udržují budovy v čistotě a pořádku, v zimě topí v kamnech před bohoslužbami i před biblickými hodinami, obstarávají komunikaci s baptisty, kteří užívají naše budovy, atd.

 

Milé sestry.

Dovolte, abychom vám vyjádřili svou vděčnost za to, že neúnavně a věrně sloužíte církvi Boží. Za to, že i v těžkých dobách holického sboru jste se věrně staraly o pravidelné zvěstování Božího slova.

 

A těšíme se, že vaši službu budeme ještě dlouho přijímat.

 

Kytka, obrázek.

 

Bratr Moravetz zahraje skladbu –

Tento příspěvek napsal/a dne 10.10.2010 v rubrice Ohlášky.