Ohlášky – 10.1.2010

 Čtení:  |  Text:  | Písně: 638; 161; 182; 192; 397; 685 | Kazatelka: Rut Kučerová | Účast: 73| Sbírka: 1.740,-Vítáme sestru jáhenku Rut Kučerovou a děkujeme jí za dnešní bohoslužby. Sestra Kučerová je kazatelkou v Lozicích a bydlí se svojí rodinou v Hradišti u Nasavrk.

Náš bratr farář Ženatý slouží dnes dopoledne při bohoslužbách v Olomouci a odpoledne přijme tamtéž slib členů seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu.

V úterý ve 14 hodin se sejde na faře starší generace. Hostem bude pan Josef Kabele a promluví na téma „Pohled do starých archivů“. Pozvěte i ty, kteří dnes nejsou přítomni.

Ve středu se sejdou konfirmandi a děti v obvyklých hodinách.

Ve středu se v CB v Arše koná první ekumenické modlitební setkání v rámci aliančního týdne modliteb. Druhé setkání bude v ŘKC v kostele sv. Jana Křtitele v pondělí 18.ledna.

Obě setkání začínají v 18 hodin. Pozvánky s programem jsou k rozebrání na světlezelených papírcích

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, poslouží bratr farář Martin Grombiřík z Bukovky.

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická hodina.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Staršovstvo se sešlo minulé úterý. Několik bodů z jednání schůze:

  • odeslali jsme děkovné dopisy čtyřem osloveným kandidátům na druhého faráře v našem sboru, kteří naše pozvání nepřijali

  • pro stavbu v Hronovické se upřesňuje projekt arch. Salvy, který bude podkladem pro závěrečné údaje ve smlouvě sboru s firmou HOKR;

  • pozvali jsme odborníka na sepsání žádosti o různé granty na stavební záměry našeho sboru, který přijede do Pardubic příští čtvrtek

Vzadu na lavici jsou informace o záměru zřídit v Pardubicích základní a mateřskou školu. Je tam i dotazník a krabička, kam jej vyplněný můžete vhodit.

V nastávajícím týdnu začne příprava ke křtu dvou mladých lidí. Kdybyste věděli o někom, kdo by se chtěl přidat, ať se prosím obrátí na bratra faráře Ženatého.

Sestra Daniela Ženatá vyhrála výběrové řízení na šefredaktorku časopisu Český bratr. Do nového zaměstnání nastoupí 1.února t.r.

Blahopřejeme sestře Ženaté, a přejeme ji radost z práce, která ji baví a je jí blízká.

Pavla Queisnerová žádá ty, kteří chtějí odebírat církevní tisk, aby se u ní aktivně přihlásili.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru. Rádi se setkáme i se sestrou Rut Kučerovou.

Prosím Báru Plchovou o informaci o seniorátním plese.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2010 v rubrice Ohlášky.