Ohlášky 1. 9. 2019

Čtení: Ex 14, 15 – 31 Sbírka:  
Text: Ex 20, 2 Účast:  
Písně: 98, 638, 189, 135, 702, 489 VP:  
Kazatel: Hana Ducho    

Děkujeme všem za přípravu a uskutečnění dnešních bohoslužeb.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu škol Evangelické akademie.

Od Diakonie ČCE přišla pozvánka na školení vedoucích humanitárních základen. Kdo byste měl zájem, hlaste se, prosím, u Jany Plchové. Plakátek je na nástěnce.

V sobotu 31. 8. byli v Daňkovicích oddáni Sára Brandová a Ladislav Beneš.

A v sobotu začal podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři.

Ve čtvrtek 5. září budou od 15:30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Biblická hodina pro dospělé bude až další týden 12.9.

Od září se na faře budou konat pravidelná setkání pro děti – biblická hodina pro školní děti a konfirmační příprava pro dospívající. Termín setkání bude upřesněn v prvním zářijovém týdnu podle toho, aby to vyhovovalo co nejvíce dětem. Kdo byste své děti chtěl přihlásit, kontaktujte s.f. Hanu Ducho nebo sborovou asistentku Janu Plchovou. Těšíme se.

Děkujeme Tomáši Voltrovi a celému jeho týmu za vedení dětského tábora v Horních Dubenkách.

Děkujeme Pavlíně Junové a Kateřině Srbové za generální úklid sborové kuchyně.

Přerovnaly a vytřídily nádobí a veškeré potraviny. Vše označily novými štítky. V rámci úklidu objevily některé věci, které postrádají svého původního majitele – jde o krabičky, formy na pečení, sluneční brýle atd. Věci jsou vystavené ve sborové místnosti na stole u nástěnky. Prosíme, rozeberte si je.

Jsme rádi, že máme v našem sboru dostatečné množství dobrovolníků, kteří připravují kávu a čaj po bohoslužbách. Je to služba relativně nenáročná, ale velmi důležitá a umožňuje nám všem se příjemně občerstvit v rámci setkání a rozhovorů na faře. Děkujeme! Budeme vděční, když se řady dobrovolníků ještě rozšíří. Pokud je tedy mezi vámi někdo, kdo by byl ochoten se do této služby zapojit, prosím, napište se na papír umístěný na nástěnce. Služba se většinou vykonává v intervalu jednou za 3 měsíce. Koordinaci služby zajišťuje Pavlína Junová, která vám k tomu předá veškeré informace.

Prosíme, piště se i na ostatní služby – 1. čtení a příprava květin. Děkujeme.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.09.2019 v rubrice Ohlášky.