Ohlášky 1. 7. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

V úterý 26. června proběhlo stěhování rodiny Ducho na faru. Děkujeme všem pomocníkům, kteří přišli v tak hojném počtu, že stáli fronty na nábytek, který stěhováci ani nestačili podávat. Vítáme sestru farářku Hanu Ducho s rodinou v našem sboru a přejeme jim, aby se zde dobře zabydleli.

Dnes naposledy si můžete prohlédnout fotografie Pavla Capouška. Výstava dnešním dnem končí. Vy, kteří máte zamluvené fotografie, si je můžete po skončení bohoslužeb vyzvednout, případně ještě učinit poslední objednávku. Výdej a prodej fotografií zajišťuje Pavlína Junová. Jsme rádi, že nám Pavel Capoušek umožnil nahlédnout do svého celoživotního díla a těšíme se na další produkci.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má od 29. 6. do 15. 7. dovolenou. Služba v kanceláři je zajištěna vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

Ve čtvrtek budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

Na základě rozhodnutí staršovstva vyhlašujeme sbírku pro Nadační fond Compaternitas. Tento fond podporuje rodiny kazatelů a kazatelek ČCE, kteří se ocitnou v nouzi. Rozhodl se podpořit studenta Tomáše Zbořila, který zůstal sám po smrti své babičky, farářky Jany Šimerové, zemřelé letos v březnu. Jeho maminka Johanna, rovněž farářka ČCE, zemřela již před dvanácti lety. Nadační fond z takto získaných peněz bude vyplácet Tomášovi menší pravidelnou částku na náklady spojené se studiem a bydlením. Prosíme Vás, přispějte podle svých možností buď vzadu do domečku, nebo na sborový účet a označte účel daru.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.07.2018 v rubrice Ohlášky.