Ohlášky – 1.6.2014

Čtení: J 21,1-14  |  Text: J 21,1-14  |  Písně: 163, 67, 631, 677, 649, 421 (4-6)  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1.703,-  |  Účast:74

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

V měsíci květnu se koná v naší církvi sbírka darů pro Jeronymovu jednotu. Zatím sbírka činí 9,022,- loni činila přes 12.000,-Svůj dar můžete odevzdávat ještě dnes do černé pokladničky vzadu v kostele nebo proti dokladu u Pavly Queisnerové.

 

Dnes odpoledne v 17 hodin bude v Horním Jelení přednášet profesor ThDr. Martin Prudký „Bible kralická – její příběh, podoba a význam“. Přednáška bude doplněna promítáním.

Všichni jste srdečně zváni. Modlitebna je v Lesní ulici. Kdo se nemáte jak do Jelení dostat, přihlaste se u s. kurátorky nebo Pavly Queisnerové.

 

V týdnu budou obvyklá shromáždění.

Kromě toho – ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině. 

V sobotu 7. června bude na faře zkouška Seniorátního pěveckého sboru.

Tento den se také koná v Chrudimi od 14 hod setkání kurátorů.  

Příští neděli 8. června je neděle Svatodušní. Budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně zde v kostele v 9 hodin a v Horním Jelení v 10.45.

Odpoledne v 15 hodin bude další lekce vzdělávání laiků – téma Doba soudců, králové, proroci a jejich kritika –přednášet bude Lukáš Klíma – farář v Proseči.

 

Ve čtvrtek 12. června od 18 hod se bude na farské zahradě konat závěrečné setkání všech týdenních shromáždění, při kterém by se měly, mimo jiné, promítat fotografie z Genkingen.

 

V neděli 15. června odpoledne se v našem sboru bude konat Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Prosíme Vás o donesení pečiva a pomoc při pohoštění, výrobě chlebíčků, podávání kávy a čaje a podobně. Plakát je na nástěnce.

Tuto neděli po bohoslužbách vystoupí náš Příležitostný pěvecký sbor se svým programem, který měl v Německu.

 

Od čtvrtka do neděle se ve Vsetíně konalo 4. zasedání synodu . Zúčastnil se ho také bratr farář Daniel Ženatý, který dnes káže na Vsetíně – horním sboru. Na programu jednání byl rozhovor o hospodářské soběstačnosti sborů, o uspořádání Diakonie ČCE, a mnoho dalších témat přímo souvisejících s organizací a životem církve. Upozorňujeme vás na to, že v neděli 22. června budeme mít po bohoslužbách besedu a rozhovor na toto téma a bratr farář Ženatý nás seznámí se závěry synodu.

 

I letos se bude konat podzimní rekreace seniorů v Chotěboři, tentokrát od soboty 30. srpna do soboty 6. září. Přihlášky přijímá H.Capoušková. Přihlášky se již scházejí, přihlašují se i noví rekreanti, nezapomeňte se tedy také přihlásit. Pozvánky jsou vzadu na lavici, kdo je nemáte, můžete si je vyzvednout.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

A nyní vám chce ještě předložit svoji prosbu bratr Kryštof Kovář z Chrudimi, kterému tímto předávám slovo…

Tento příspěvek napsal/a dne 01.06.2014 v rubrice Ohlášky.