Ohlášky – 1.5.2016

Čtení: 1 J 1,1-4  |  Text: L 24,36-53  |  Písně: 350, 604, 459, 275 ze Sv, 610, 334  |  Kazatel: František Plecháček   |  Sbírka: 2244 Kč  |  Účast: 71/12 

 

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

U příležitosti křtu věnovala rodina Hrachovinových sboru dar 1000,- Kč. Děkujeme.

 

V měsíci květnu bude ve všech sborech naší církve probíhat Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Sbírka v našem sboru má v posledních letech klesající tendenci. V roce 2005 činila sbírka 16.772 Kč, v roce 2013 12 012 Kč, z toho 1900 Kč sbírka v kazatelské stanici v Horním Jelení, v roce 2015 činila sbírka 9.620 Kč, z toho 2300 Kč v Horním Jelení.

Posláním Jeronýmovy jednoty je finančně podporovat obnovu a výstavbu církevních budov. Prostřednictvím půjček a darů na naléhavé stavební projekty se dostává pomoci i sborům, které by samy náklady na stavební práce nemohly unést. Prosíme Vás o podporu této sbírky, protože se jedná o dílo křesťanské lásky, obětavosti a solidarity.

I náš sbor několikrát využil této pomoci a také letos žádáme o půjčku a dar z prostředků JJ. Proto Vás prosíme, pamatujte na dílo Jeronýmovy jednoty svou štědrostí, i ve svých modlitbách.

Dary je možno odevzdávat do konce května v kostele do pokladničky-domečku nebo proti potvrzení, abyste dar mohli zahrnout do darů církvi a uplatnit v odpočtu daní.

Dar je možno poukázat také na sborový účet č. 21 00 91 06 41/2010 s poznámkou, že se jedná o dar JJ. Děkujeme Vám všem, kdo se do sbírky zapojíte.

 

Zkouška zpěvu se bude konat dnes na faře zhruba od 10.30.

 

Dnes odpoledne v 17 hodin se koná zde v kostele koncert – budou hrát Radka Piskačová na varhany a Helena Spudilová na violoncello. Všichni jsme zváni. Vstupné je dobrovolné.

 

V týdnu budou tato shromáždění:

Ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi na faře.

Ve čtvrtek slavíme svátek Nanebevstoupení Páně – od 15 hodin budou bohoslužby v DPS na Dubině, poslouží při nich br. farář Jiří Doležal. V 18 hodin budou bohoslužby zde v kostele. Přijďte společně oslavit tento významný a neprávem opomíjený křesťanský svátek.

Ve čtvrtek v 19,10 se koná setkání rukodělného kruhu.

 

Schůzka mládeže v pátek nebude – od pátku 6. do soboty 7. května se koná seniorátní setkání mládeže v Čáslavi s brigádou. Pozvánka je na nástěnce.

 

V pátek 6. května také začíná víkendový pobyt v Evangelickém středisku v Chotěboři.

Všichni přihlášení obdrželi nebo ještě obdrží podrobné informace. Prosíme, abyste přijížděli do střediska mezi 15 a 18 hodinou. Společné zahájení pobytu bude v 18 hodin.

 

V neděli 8. května zde i v Horním Jelení poslouží br. far. Ladislav Beneš. František Plecháček bude na víkendovém pobytu v Chotěboři.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor. Dnes nás zvou na pohoštění manželé Hrachovinovi. Děkujeme!

Tento příspěvek napsal/a dne 01.05.2016 v rubrice Ohlášky.