Ohlášky – 1.5.2011

Čtení: J 20,19-29  |  Text: J 21,1-14  |  Písně: 549; 99; 642; 420; 631; 67,3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2320,-  |  Účast:

Ve středu se zde v kostele konal pohřeb pana Emila Kvítka z Pardubic, který zemřel ve věku 80 let.

 

V minulém týdnu zemřel ve věku 89 let bratr farář ThDr. Ladislav Horák. Žil na odpočinku v Němčí u Brandýsa nad Orlicí. Často sloužil v našem sboru v době, kdy jsme byli uprázdněným sborem. Jeho pohřeb bude v úterý ve 14 hodin v Brandýse nad Orlicí.

 

Včera se na zámku Loučeň u Nymburka konala svatba Lucie Karáskové z Křídel u Nového Města na Moravě, a Libora Vlasáka z Pardubic. Svatbu vykonal náš bratr farář.

 

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty na velikonoční neděli vynesla v našem sboru 5.517,- Kč, v kazatelské stanici Horní Jelení 620,– Kč.

 

Dnešní sbírka je jako každou první neděli v měsíci určena pro stavební fond.

 

Dnes odpoledne v 17 hodin jsme zváni do našeho kostela na koncert sestry Hany Piskačové. Zazní varhanní hudba, trubka a hoboj. Přijďte a pozvěte své známé.

Vstupné je dobrovolné. Plakátky jsou vzadu v kostele.

 

Shromáždění v příštím týdnu se konají takto:

 

Konfirmandi a děti v obvyklou dobu,

Ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Poslouží bratr Miloslav Bláha, kazatel Církve adventistů sedmého dne.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v 17 hodin ve farní kanceláři.

A rovněž ve čtvrtek v 19,00 schůzka rukodělného kruhu – v bytě Ženatých na faře

V pátek se sejde mládež v 18 hodin buď na farské zahradě, nebo na Hronovické

 

V neděli 8. května se bude konat Setkání pěveckých sborů našeho seniorátu. Toto setkání bude probíhat v nově postaveném kostele Církve bratrské v Litomyšli od 16 hodin. Všichni jste zváni, přijeďte podpořit i náš příležitostný pěvecký sbor a mladé hudebníky, kteří ho budou doprovázet. Je to vždy velmi pěkná akce s radostnou atmosférou.

 

Seniorátní den nad biblí proběhne v Bučině v neděli 15.5. ve 14 hodin. Bratr farář Jiří Doležal uvede účastníky do zvěsti evangelia podle Jana.

 

1.zasedání 33.synodu ČCE se bude konat v Praze ve dnech 19.-22.5. v areálu kláštera v Emauzích.

 

V měsíci květnu se budou v našem sboru konat ještě další akce. 24. května se v rámci Amerických dnů v ČR uskuteční v našem kostele koncert americké varhanice a v pátek 27. května bude i v našem městě probíhat Noc kostelů. Bližší informace se dozvíte v dalších nedělích.

 

V sobotu 28. května se uskuteční sborový zájezd do Chrudimi, Nasavrk a Hradiště. Zájemci pište se na seznam vzadu v kostele.

 

V minulém týdnu jsme obdrželi dary na SF 10.000,- 3.000,- 2x 1.000,- a 200,-

pravidelnými platbami pak 1 x 1.500,- 3×1.000,- a 6x 200,- Kč.

Za dary děkujeme.

K 30. 4. je na stavebním fondu 576 789,-Kč Dar sboru jsme obdrželi pak 500,- a při pohřbu dar 1.000 a na Jer jedn dar 2.000 Kč.

 

Zahajujeme sbírku Jeronymovy jednoty. Své dary buď do černé pokladny na polici u východu, nebo kdykoli ve farní kanceláři. O této sbírce informují letáky JJ – jsou vzadu k rozebrání.

 

I po dobu rekonstrukce fary se bude konat posezení u kávy i čaje na zahradě.

 

Prosíme, hlaste se na službu u vaření kávy a čaje, aby se nás více vystřídalo. Setkání po bohoslužbách při vzájemných rozhovorech je velmi dobrá událost, která posiluje sborové společenství. Můžeme také sledovat, jak pokračují stavební úpravy přízemí na faře, ptát se členů hospodářské komise na věci, které nám nejsou jasné a chtěli bychom znát odpověď.

 

S potěšením se díváme na kytku na stole Páně. Někdo z nás ji musí přichystat.

Vzadu v kostele je list, napište se prosím, kdo na kterou neděli můžete přinést kytku.

Květiny mohou být i úplně obyčejné – třeba vám na chatě kvete zlatý déšť, pole slunečnic nebo na sídlišti plané růže. Záměrem není, abychom květiny kupovali.

Jaké jsou vázy k dispozici a další dotazy ráda zodpoví Pavla Quesinerová.

 

Po bohoslužbách prosíme staršovstvo, aby se zde v kostele pozdrželo ke krátké poradě.

 

Webové stránky našeho sboru jsou mimo provoz. Chyba není na naší straně ani na vašich počítačích. Je to chyba provozovatele servru, na němž jsou naše stránky umístěny. O nápravu jedná z naší strany br. Tomáš Plch.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor.

 

A ještě prosíme o další oznámení Ondru Srba – Exit tour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 01.05.2011 v rubrice Ohlášky.