Ohlášky – 1.4.2012

Čtení: Jan 12,12-19  |  Text: Iz 50,4-9  |  Písně: 320; 118 1-2.6-8; 309 1-3.7-8; 315 1-2.6-9; 675; 397  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Sbírka: 2.126,-  |  Účast: 71/2

 

Děkujeme bratru faráři Ladislavu Benešovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách.

 

Bratr farář Daniel Ženatý je na setkání synodní rady se seniory a seniorátními kurátory v Janských Lázních.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

 

V příštím týdnu budeme slavit Velikonoční svátky.

 

Na Zelený čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby s vysluhováním večeřePáně v Domově pro seniory u Kostelíčka. Poslouží bratr kazatel Samuel Jindra z Církve bratrské.

 

Navečer v 17.30 hodin se sejdeme při pašijních bohoslužbách zde v kostele.

 

Na Velký pátek budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně ráno v 9 hodin a večer v 19 hodin v kostele.

 

Na Velikonoční neděli budou bohoslužby s vysluhování večeře Páně v 9 hodin v Pardubicích a v Horním Jelení ve 14 hodin odpoledne.

 

V pondělí velikonoční budou bohoslužby zde v kostele v 9 hodin, poslouží při nich bratr farář Dalibor Antalík.

 

Sbírka na velikonoční neděli je určena na hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. V letošním roce bude z této sbírky podpořen projekt sboru v Sázavě – přestavba hospodářského stavení na multifunkční zařízení umožňující rozvoj života sboru, konání bohoslužeb v zimě apod.

 

Děkujeme všem, kdo se v minulém týdnu zúčastnili brigády na zahradě a stěhování archivu z půdy.

 

Sborová kancelář je přestěhována na faru. Sborová sestra a pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je v kanceláři přitomná v obvyklých úředních hodinách, a to v úterý od 8 do 9 hodin, ve středu a ve čtvrtek od 8 do 11 hodin. V jinou dobu je možné se na návštěvě domluvit telefonicky na čísle 466 615 654.

Bratr farář pracuje ve své pracovně na faře. Je možné jej navštívit, nejlépe po osobní domluvě nebo po domluvě na telefonickém čísle 466 610 656.

 

Synodní rada vyhlásila dobrovolnou sbírku na pokrytí výloh spojených s pobyty dětí a mládeže českých krajanských sborů na Ukrajině, na letních akcích, které pořádá naše církev. K této sbírce jsme se také připojili. Svoje dary můžete odevzdávat ještě dnes – do domečku vzadu v kostele. Zatím je vybráno 670,-

 

Máme vyřídit pozdrav od sestry Jany Rychetské. Je přestěhována do Domova pro seniory u Kostelíčka a těší se naše návštěvy.

 

Jedno důležité oznámení- včera se konal volejbalový turnaj v Lysé nad Labem. Družstvo z našeho sboru, složené z mládežníků i presbyterů tento turnaj vyhrálo a po letech usilování získalo konečně putovní pohár poděbradského seniorátu. Gratulujeme!

 

Jsme zvái do našeho kostela na koncert – v nedlěi 15. dudna v 17 hodin- Radka Piskačová varhany a Daniel Rumler housle

 

Zpěváci se sejdou po bohoslužbách u harmonia na faře k nácviku písní na Setkání pěveckých sborů.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty a všichni jsme zváni k rozhovoru při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.04.2012 v rubrice Ohlášky.