Ohlášky – 1.3.2009

Čtení: Mt 4,1-11 | Text: Gn 49 50 | Písně: 320; 62; 635; 311; 308; 309; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 103/8 | Sbírka: 2.673,-
Dnes je 1. postní neděle, sbírka je určena podporu církevního tisku.
Naše mládež je v Hradišti na seniorátním zimním setkání mládeže.

V úterý v 18,00 se sejde staršovstvo.

Ve středu se sejdou děti a konfirmandi v obvyklých hodinách.

Biblická hodina je ve čtvrtek v 17:30,
Rovněž ve čtvrtek se sejde rukodělný kruh v 19,00 hodin

V pátek v 16,00 se na naší faře koná Světový den modliteb, program připravily ženy z Papuy – Nové Guineje. Všichni jsme zváni – ženy, muži, staří, mladí

Mládež se sejde v pátek v 18,00 na faře.

V sobotu 7/3 se koná v 14,00 hodin na faře zkouška seniorátního pěveckého sboru.

Příští neděli bude v rámci bohoslužeb pověřena ke službě naše pastorační pracovnice, sestra Pavla Queisnerová.

Příští neděli se koná v Heřmanově městci okrsková presbyterní konference. Téma- pozvánky k rozebrání na bílých A5 na policích vzadu v kostele.

V sobotu14/3 v 19,30 pořádáme v našem kostele koncert skupiny Oboroh, pozvánky …

V minulých dnech jsme přijali dar: 500-Kč na varhany. a 1.500,- na stavební fond. Děkujeme.

Sb. sestra žádá o úhradu předplatného za Kostnické jiskry a Českého bratra- a to do konce března.
Dostali jsme fakturu za Kostnické jiskry na celý rok.
Prosíme i Vás o úhradu celého roku. Případně o doplatek 2. pololetí, pokud jste 1. půlrok již zaplatili. Děkujeme.

Tak jako minulé neděle i dnes zahraje poslední píseň bohoslužeb začínající varhaník či varhanice. Děkujeme jim! Těšíme se na novou vlnu hudebního doprovodu.

Vítáme hosty v našem shromáždění, káva a čaj jsou připraveny na faře pro všechny, kteří se mohou zdržet a strávit společně pěkné chvíle.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.03.2009 v rubrice Ohlášky.