Ohlášky – 1.2.2014

Čtení: Mt 20,20-28  |  Text: 1Kr 12,1-19  |  Písně: 604, 150, 671, 189 Sv., 611, 397  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.732,-  |  Účast: 76/6

 

V úterý 3. února ve 20 hodin se sejdou ke své poradě učitelé nedělní školy.

Ve čtvrtek v 15 hod jsou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a po biblické hodině se sejde poprvé v letošním roce rukodělný kruh.

Děti a konfirmandi se sejdou jako obvykle.

Mládež se v pátek nekoná, protože je ples – Karneval – na Dubině.

 

Bratr farář Daniel Ženatý dnes slouží v Třebenicích a Lovosicích.

 

Příští neděli bude připraven k roznášení sborový dopis s pozvánkou na mimořádné volební sborové shromáždění – 22. února, při kterém proběhne opakovaná volba bratra faráře Daniela Ženatého. Prosíme všechny, kteří dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli.

 

Od poloviny února zahájíme katechezi pro dospělé. Je určena všem, kdo nebyli konfirmováni a chtějí být vzděláni v otázkách víry. Pro ty, kdo se tak rozhodnou, slouží katecheze jako příprava ke křtu. Zájemci se mohou hlásit u našich farářů.

 

Je třeba platit předplatné za Českého bratra a Kostnické jiskry. Plaťte u Pavly Queisnerové.

 

U Pavly Queisnerové si také můžete vyzvednout potvrzení o daru církvi za r. 2014, nebo se na nástěnce napište vy, kdo je potřebujete vystavit.

 

Připravujeme opět výroční sborový dopis. Jednotlivé příspěvky je třeba zaslat e-mailem do 6. února.

 

Autobusový výlet do Litomyšle a na Růžový palouček je plánován na sobotu 23. května. Zájemci hlaste se a zapisujte se do seznamu vzadu na nástěnce.

 

Letošní rok je rokem na podporu Ústeckého seniorátu. Proto jej navštívíme a uspořádáme zájezd v neděli 21.6. Navštívíme bohoslužby, DD v Krabčicích a další zajímavá místa.

 

Vzadu si můžete rozebrat letáček Českého rozhlasu Pardubice, který informuje o pořadu s názvem „Mezi nebem a zemí.“ Je to pořad o duchovních věcech a spiritualitě.

 

Vítáme hosty, všichni jsme zváni na faru k rozhovoru, můžeme se zahřát horkým čajem nebo dobrou kávou.

 

Pozvánka na ples mládeže Karneval 6.2.2015 v KD Dubina, dary na tombolu …

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 01.02.2015 v rubrice Ohlášky.