Ohlášky – 1.2.2009

Čtení: Mt 17,1-13 | Text: Gn 48 | Písně: 161; 81; 642; 697; 406; 550 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 88/2 | Sbírka: 2.593,-
Sbírka po dnešních bohoslužbách je určena na SF našeho sboru.

Dnes po bohoslužbách se sejdou začínající varhaníci u varhan.

V úterý se sejde staršovstvo v 18,00 na faře.

Ve středu jsou děti v 15 hodin, konfirmandi v 16 hodin.
Ve středu ve 20 hodin je další setkání těch, kdo se připravují ke křtu

Ve čtvrtek jsou bohoslužby v 17,30 na faře, v 19,00 se sejde rukodělný kruh.

V pátek je mládež v 18 hodin.

V neděli 8.února se v 17 hodin koná na naší faře podvečer Místního sdružení Kostnické jednoty. Hostem bude bratr senior Miloš Hübner a promluví na téma: „Vznik Českobratrské církve evangelické na pozadí převratných změn roku 1918“. Jste všichni zváni.

Sestra Pavlína Šíblová připravuje Filmový klub. Bude se konat na faře vždy 2. pátek v měsíci v 18.00. Budeme mít možnost společně shlédnout filmy, které se v v TV běžně nevysílají.
Rozpis filmů bude od příští neděle vyvěšen vzadu na nástěnce. Všichni jsme zváni.

V našem sboru skoro 2 roky pracují jednotlivé úseky křesťanské služby. Jedním z nich jsou přání k narozeninám. Obracíme se na Vás s touto výzvou:
Výzva je na zelených lístcích vzadu v kostele, psát se můžete na papír na skle, okně místnosti které říkáme šatlava.

Informoval nás varhanář pan Fišer, že sehnal hobojový rejstřík pro naše varhany. Bližší informace zatím nemáme.

Děkujeme za dary, které jsme obdrželi v minulém týdnu: na varhany 2* 1.000,- a 270,-. Na Stavební fond 1.000,-.

Kdo chcete pro svá daňová přiznání Potvrzení darů církvi za rok 2008, napište se vzadu na oranžový papír. Zájemci z minulého týdne si je mohou již vyzvednout u sborové sestry.

U sborové sestry můžete vyrovnat předplatné za časopisy- 290,- za ČB a 220,- KJ na pololetí.

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění, káva a čaj na faře už na nás čekají.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.02.2009 v rubrice Ohlášky.