Ohlášky 1. 12. 2019

Čtení: Lk 1,26-56                                                      Sbírka:

Text:    Lk 1,26-56                                                      Účast:

Písně: 264,1; 273, Sv 264; 627; Sv 284                     VP: 397, 398

Kazatel: Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a uskutečnění dnešních bohoslužeb – dětem, konfirmandům, hudebníkům, pěveckému sboru, Milošovi za promítání a Věře Brandové za krásný adventní věnec.

Je první neděle v měsíci, sbírka je určena do našeho stavebního fondu.

Po bohoslužbách proběhne zkouška vánočního divadla, prosíme tedy všechny herce, aby zůstali zde v kostele.

V týdnu se konají setkání jako obvykle, kromě nich připomínáme:

· Ve čtvrtek od 15:00 bohoslužby v Domově pro seniory U kostelíčka. V 18 hodin biblická hodina s Hanou Ducho

. V pátek od 15 hodin biblická hodina pro děti.

Na příští sobotu a neděli hledáme dobrovolníky na službu při koncertech. Prosíme, kdo byste mohl, hlaste se u Jany Plchové.

Ve sborové kanceláří se ruší pevná linka a bude nahrazena mobilním telefonem. Nový kontakt naleznete na nástěnce nebo si ho můžete při vycházení vzít vzadu v kostele.

Od čtvrtku opět vaříme polévky pro lidi bez domova. Budeme vařit každý čtvrtek od 7 hodin. Pomocníci, hlaste se, prosím, u Pavla Capouška, který vám podá bližší informace a přijímá také finanční dary na zakoupení potravin.

Rádi bychom připravili vánoční balíčky pro lidi v nouzi a podělit se s těmi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Pro lidi bez domova z nízkoprahového denního centra, obyvatele azylových domů a domu na půli cesty. Bude potřeba připravit cca 165 balíčků pro dospělé a 45 balíčků pro děti. Balíčky je potřeba donést do kostela nebo na faru do neděle 15. prosince. Prosíme, abyste se na nástěnce zapsali, kolik balíčků donesete. Na nástěnce jsou i podrobnější informace. Děkujeme.

Vyšel adventní sborový list. Prosíme, rozeberte si jej vzadu u východu z kostela. Současně prosíme naše dobrovolníky, kteří mohou dopis roznést ve svém obvodu, aby si taktéž dopisy vzali. Trochu jsme pozměnili obvody, tak na to myslete. Děkujeme za vaši pomoc.

Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář na rok 2020 za 130,- a Na každý den na rok 2020 za 120,-.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.12.2019 v rubrice Ohlášky.