Ohlášky – 1.12.2013

Čtení: Ž 24,1-10  |  Text: Mt 21,1-9  |  Písně: 264; 96; 261; 262,7;  – 443; 442; 274; – 553; 273,4  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 4.734,-  |  Účast: 120/10

 

Při sbírce na pomoc obyvatelům Filipínám postiženým tajfunem bylo v našem sboru vybráno 9.242,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

Vzadu na lavici je připraven sborový dopis s informacemi o konání vánočních bohoslužeb. Prosíme ty z vás, kdo dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli a roznesli co nejdříve. Děkujeme.

 

Po bohoslužbách bude na faře zahájen letošní dobročinný bazar. Děkujeme všem vám, kdo jste donesli svoje výtvory i všem, kdo bazar připravili. Jako každý rok, i tentokrát si můžete vybrat

z rozmanitého sortimentu všelijakých dobrot i rukodělných výrobků, vánočních přání a pod.

Výtěžek je určen pro denní stacionář Mirea v Nemošicích, který poskytuje služby dospělým lidem s mentálním postižením

Na bazaru budeme prodávat také dobrá moravská vína z Nosislavi, výtěžek z jejich prodeje podporuje stavbu Chráněného bydlení pro seniory v Nosislavi, který realizuje Diakonie naší církve.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině. Poslouží bratr farář František Plecháček.

 

Upozorňujeme Vás na to, že v modlitebně Církve bratrské v Arše, v Polabinách, je výstava obrazů bratra Martina Víška.

 

V této adventní době bude v našem kostele několik koncertů.

V pátek 6. prosince od 18 hodin zde bude mít koncert sbor CARMINA

Příští neděli 8. prosince od 17 hodin bude koncert Lidové školy umění v Polabinách. Sólový zpěv přednese Hana Medková a na varhany bude hrát Václav Uhlíř.

A v sobotu 14. prosince od hodin bude varhanní koncert. Na varhany zahraje Petr Vacek, student Janáčkovy akademie hudebních umění v Brně.

Budeme potřebovat službu v kostele při koncertě 8. a 14. prosince. Prosíme, kdo byste mohl přijít, přihlaste se u Pavly Queisnerové.

 

Objednávejte výrobky z Diakonie v Čáslavi – plakát s výrobky, které je možno objednat, i objednávkový papír, jsou vzadu na nástěnce.

 

Vpředu na lavici v kostele jsou připraveny k prodeji různé knihy, je možné zakoupit EK a NKD na rok 2014 po 90- ti korunách a také nástěnný kalendář za 50,-. a další publikace. Prodávat bude Ladislav Beneš mladší

 

I v letošním roce bychom chtěli o vánočních svátcích pomoci lidem bez přístřeší tím, že budeme vařit a podávat polévku. Prosíme o Vaši podporu. Můžete donést zeleninu, luštěniny, těstoviny a podobně. Také se můžete zapojit do služby při vaření a podávání polévek v Nízkoprahovém denním centru, které provozuje SKP- centrum v Bělehradské ulici. Podrobné informace jsou na plakátku vzadu v kostele.

 

Bratr farář František Plecháček slouží dnes v Přelouči.

Bratr farář Ženatý má příští týden dovolenou.

 

Prosíme účinkující ve vánoční hře, aby se zdrželi ke zkoušce zde v kostele.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty, všichni jsme po bohoslužbách zváni na faru.

 

Předávám slovo br. faráři Danieli Ženatému- další ohlášení: (balíčky do věznice, doporučení knih)

 

Tento příspěvek napsal/a dne 01.12.2013 v rubrice Ohlášky.