Ohlášky – 1.11.2015

Čtení: Gn 47,28-31  |  Text: Mt 26,26-29 |  Písně: 138; 84; 219; 648; 662; 679  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3065,-  |  Učast: 79/6

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

V týdnu budou setkání jako obvykle, a další připomínáme:

Ve středu v 9,30 se sejdou maminky s malými dětmi na faře.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině

a ve čtvrtek v 19 hodin rukodělný kruh.

V pátek v 16 hodin bude na faře podzimní ekumenické setkání Světového dne modliteb s programem o Bahamách. Vzadu je pozvánka, vyzvedněte si ji.

Rovněž v pátek setkání mládeže v 18.00 a ve 20.00 schůzka k letnímu táboru

V sobotu 7. listopadu se koná podzimní brigáda, začátek je v 9 hodin.

Práce je hodně, na zahradě, na faře, v kostele.

Nářadí a občerstvení je zajištěno, nezbývá, než přijít!

Přijďte, je to náš společný majetek, o který se staráme. Odpovědnost za něj neseme všichni stejnou. Účastí na brigádě a společně prožitým časem to můžeme vyjádřit.

Přihlašujte se prosím u Vlastíka Janoucha.

Příští neděli ve 14.30 bude na naší faře přednáška cyklu vzdělávání laiků. Farář Lukáš Klíma z Proseče bude přednášet na téma Jeremjáš, Babylonské zajetí a formování písemné podoby Starého zákona. Plakát je na nástěnce.

Dnes je poslední den, kdy je možné se přihlásit k účinkování ve vánoční hře. Tu připravuje Pavlína Junová. Ve hře mohou vystupovat děti i dospělí. Podrobné informace jsou na červeném papíru na skle místnosti pro děti. Je možno se podílet i jinak – zpěvem, či jinou pomocí. Věk, vzdělání ani tělesný či jiný stav nejsou překážkou, ba právě naopak. Zapište se, nebo se hlaste přímo u Pavlíny Junové.

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Objednávání pečiva u Věrky Brandové – (text na zítra připravím)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.11.2015 v rubrice Ohlášky.