Ohlášky – 1.11.2009

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Mirjam Doležalová | Účast: 74/2 | Sbírka: 2.031,-

Děkujeme sestře farářce Mirjam Doležalové za její službu při dnešních bohoslužbách. Jsme jí za její službu vděční.

Ve věku 88 let zemřela paní Věra Součková. Její pohřeb se koná v pátek v 10.00 v malé síni krematoria.

Sbírka je dnes určena na SF našeho sboru jako každou první neděli v měsíci.

Náš bratr farář Ženatý je hostem ve sboru Valašské Meziříčí, kde si připomínají 100 let postavení kostela. Ve Valašském Meziříčí byl br. Ženatý farářem v letech 1982 – 1990.

Dnes odpoledne ve 14:30 se koná seniorátní presbyterní konference v České Třebové. Hlavní přednášku na téma „Křesťané 20 let poté“ přednese pan Mgr.Marek Výborný. Do Třebové je možné pohodlně dojet vlakem, konference je pro všechny zájemce.

V úterý v 18 hodin se sejde staršovstvo.

Ve středu mají svoje setkání konfirmandi v 15 hodin a děti v 16 hodin.

Ve čtvrtek jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka v 15 hodin. Poslouží bratr Luděk Šíp, kazatel Bratrské jednoty baptistů.

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická hodina, v 18 hodin se sejde křesťanská služba, úsek návštěvy a v 19 hodin se sejde rukodělný kruh.

V pátek se schází mládež v 18 hodin.

V sobotu se v našem sboru koná celocírkevní setkání učitelů Nedělních škol. Budeme mít hosty z mnoha míst. Prosíme vás o pečivo na pohoštění našich hostů.

Příští neděli budou bohoslužby pro dospělé i děti. Vykonáme též celocírkevní sbírku na tzv. Jubilejní toleranční dar na památku vyhlášení tolerančního patentu v říjnu 1781. Ze sbírky se přispívá potřebným sborům zejména na stavební akce.

V neděli za 14 dní, tj. 15 listopadu, vykoná bohoslužby sestra farářka Radka Včelná z Jasenné. Jednáme s ní o tom, aby přijala kandidaturu na místo druhé farářky našeho sboru.

Po bohoslužbách bude káva čaj jako obvykle.

Od 10.30 bude rozhovor staršovstva se sestrou Včelnou.

A ve 12.30 jste všichni zváni na společný oběd. Obědvat budeme v restauraci Zelená žába v Hronovické ulici. Ještě je volných 35 míst, každý si platí oběd sám. Pište se prosím na žlutý papír na nástěnce vy, kdo chcete jít za 14 dní na společný oběd.

Dnes je v Jasenné, ve sboru sestry farářky Včelné, delegace našeho staršovstva, aby poznala prostředí, ve kterém sestra farářka Včelná žije a pracuje. V Jasenné mají dnes sborový den, delegace nepovede se sestrou Včelnou žádné oficiální hovory.

Výzva rukodělného kruhu: V adventu bychom rádi opět uspořádali dobročinný bazar. V minulých letech byl velmi úspěšný a přinesl úctyhodný výtěžek díky mnoha věcem, které jste na bazar připravili a přinesli. Prosíme Vás i letos o rukodělné výrobky z papíru, textilu, keramiky, dřeva, ušité, upletené, uháčkované, vyšité. Můžete přinést zpracované plody z vlastních zdrojů: med, marmeládu, sušené houby, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy a jiné nápoje… Prosíme, zapojte se každý podle svých možností. Výrobky noste kdykoli, nejpozději do poslední listopadové soboty, na faru nebo do sborové kanceláře.

V minulých dvou nedělích jsme vykonali sbírku na práci s mládeží a dětmi v našem sboru. Sbírka vynesla 2555,- Kč, všem vám děkujeme.

V minulých dnech jsme obdrželi tyto dary: na SF 1000,-Kč, dary na potřeby sboru ve výši 200,- Kč a 400,-Kč, které věnovala společnost Veritas. Také za tyto dary děkujeme.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na faru na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.11.2009 v rubrice Ohlášky.