Ohlášky 1. 10. 2017

Čtení: Ex 16,2-3.10-15 Sbírka: 2 199,-
Text: Jan 6,3-14 Účast: 56/3
Písně: 443; 100; SV 189; 613; 606; 425
Kazatel: Michal Branda

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme za službu seniorátnímu jáhnovi Michalovi Brandovi.

Dnešní sbírka je určena na stavení fond sboru.

Sbírka z minulé neděle – seniorátní sbírka solidarity – činila 2.773 Kč. Děkujeme.

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem a zprovozněním kostela po malování.

V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– Ve středu v 9.30 maminky s dětmi

– Ve čtvrtek v 15.30 bohoslužby v domově pro seniory Na Dubině

– Po biblické v 19.10 schůzka rukodělného kruhu

V neděli 15. října na neděli Díkčení se konají bohoslužby s VP, spojené se sborovým dnem a oslavou 120 let od postavení našeho kostela. Odpoledne bude otevřena výstava věnovaná jak stavbě kostela, tak bratru Františkovi Hoblíkovi, našemu prvnímu kurátorovi, majiteli tiskárny a starostovi Pardubic. V rámci otevření výstavy proběhne i přednáška o historických souvislostech a sejdeme se bývalými faráři, kurátory i sborovými sestrami. Faráři s námi v debatě zavzpomínají na své působení v našem sboru.

Plánujeme společný oběd u Zelené žáby. Zájemci pište se na papír na nástěnce. K obědu je objednaná svíčková, každý si oběd platí sám. Prosíme, pište se také na vaření kávy, donesení pečiva, úklid a další. Všichni jste srdečně zváni, pozvánky s programem jsou ve sborovém dopise.

Prosíme, vyzvedněte si dopisy k roznesení. Děkujeme.

5. listopadu budou další bohoslužby pro malé i velké, poslouží nám farářka Hana Ducho a bude představena sboru jako kandidátka na farářku našeho sboru.

Dnes se opět sejdeme na faře ke kávě a čaji, všichni jste srdečně zváni. Prosíme, pište se na službu vaření kávy, 1. čtení, přípravu květin.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.10.2017 v rubrice Ohlášky.