Ohlášky 1. 1. 2018

Čtení:

Sbírka:

Text:

Účast:

Písně:

VP:

Kazatel: M. Branda

Děkujeme bratru jáhnovi Michalovi Brandovi za službu při bohoslužbách.

V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

V týdnu připomínáme tato shromáždění:

  • ve čtvrtek v 15.00 budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.
  • biblická hodina ve čtvrtek 4. ledna se nekoná. Bratr farář Doležal je přepracovaný. Biblické hodiny začnou nejspíše od 18. ledna.
  • První seniorátní setkání mládeže v roce 2018 se bude konat od pátku 5. ledna 18 hodin do soboty na faře v Čáslavi. Páteční program bude mít Pavel Hanych. V sobotu bude následovat turnaj ve sportech. Všichni mládežníci jsou zváni.
  • Příští neděli 7. ledna se konají bohoslužby pro děti i dospělé

Od 11. do 22. ledna se budou v Pardubicích konat ekumenické bohoslužby. 11. ledna v 18 hodin se sejdeme k bohoslužbám v našem kostele.

Kupujte si Evangelický kalendář, který je zaměřen na 100. výroční naší církve, příručku Na každý den a Hesla jednoty bratrské pro rok 2018. V příručce jsou mimo jiné příspěvky od sestry Mandysové, bratrů Beneše, Doležala a Ženatého.

12. a 13. ledna se budou konat prezidentské volby. Volby chápejme jako příležitost pozitivně ovlivnit roli, kterou bude Česká republika hrát v následujících letech v evropské i světové politice. V řadě zemí získávají převahu – ani u nás nechybějí – hlasy, zpochybňující základní pilíře demokracie, svrchovanost práva, svobodu slova, solidaritu, a tím i sám unikátní evropský politický projekt, jehož jsme součástí. Historie nás poučila, že odvržení těchto hodnot by mohlo mít neblahé dopady na životy nás všech.

Mějme naději, že každý z nás může běh věcí ovlivnit a že apatie a sobectví nepřeváží nad touhou po pokojném a tvůrčím spolužití. Je proto naší občanskou povinností se voleb účastnit a svojí volbou vyjádřit své názory a víru ve skutečné hodnoty.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2018 v rubrice Ohlášky.