Ohlášky – 1.1.2016

Čtení: L 1,26-35  |  Text: L 2,21  |  Písně: 158, 103, 438, 278, 648, 250  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2290,-  |  Účast:58/3

Obdrželi jsme tato smuteční oznámení – v neděli 27. prosince zemřel ve věku 90 let bratr farář Zdeněk Soušek, naposledy farářem v Libici nad Cidlinou a ve Strměchách.

28. prosince zemřel ve věku 79 let Prof. ThDr. Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty v Praze. Pohřební rozloučení bude v kostele na Vinohradech 7. ledna v 15 hodin.

Smuteční oznámení najdete na nástěnce.

Vyprošujeme Boží útěchu a povzbuzení pro zarmoucené pozůstalé.

Dnes odpoledne ve 13.30 budou bohoslužby s večeří Páně také v Horním Jelení.

Dnes ve 13.40 bude mít v televizi na ČT 2 novoroční promluvu synodní senior Daniel Ženatý.

Další bohoslužby se konají v neděli 3.1. Poslouží br. farář Dalibor Antalík z Bukovky. František Plecháček bude kázat v Bukovce.

Děkujeme Pavlu Capouškovi a všem, kdo jste pomáhali s vařením polévky pro lidi bez domova.

Zveme vás na ekumenická modlitební shromáždění, která se budou konat v příštím týdnu:

Ve středu 6.1. v Arše Církve bratrské a v pátek 8.1. v modlitebně Církve adventistů sedmého dne. Obě shromáždění začínají v 18 hod.

Plakátek je na nástěnce.

Výnos z prodeje koláčů, které upekla Věrka Brandová činil 2100 Kč. Tuto částku Brandovi věnují na potřeby našeho sboru. Pečivo je možné si u Věrky Brandové objednávat i nadále.

Stále je možné si zakoupit příručku na každý den, evangelický kalendář, nástěnné kalendáře, 30 kázání br. far. Jiřího Doležala i další hodnotné knihy – zde vpředu v kostele nebo u knižního stánku.

4. ledna uplyne 170 let od narození autora Broučků Jana Karafiáta.Jeho život a dílo si připomeneme na setkání starší generace v úterý 12.ledna ve 14 hodin.Program připravila sestra .Mandysová. Všichni jste srdečně zváni.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2016 v rubrice Ohlášky.