Ohlášky – 18.4.2010

Čtení: J 10, 11-16  |  Text: 1 Pt 2, 18-25  |  Písně: 117, 23, 166, 311, 684, 157  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Účast: 74/2  |  Sbírka: 1.791,-

 

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za dnešní bohoslužby. 

 

Náš bratr farář Ženatý je dnes na sborovém dni v Poličce.

 

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je od včerejška do pátku na biblickém kurzu v Janských Lázních.

 

Služba v kanceláři je zajištěna sestrou Bílkovou, děkujeme jí.

 

Mládež našeho sboru je na seniorátním setkání mládeže v Hradci Králové, pořádaným společně s královehradeckým seniorátem.

 

Dnes odpoledne ve 14 hodin se v Bučině koná seniorátní „Setkání nad biblí“.Br.farář Doležal promluví na téma Obsah a zvěst evangelia podle Lukáše.

 

Zítra v 18 hodin se v kostele římskokatolické církve sv.Jana koná přednáška bratra faráře Doležala na téma „O čem je bible“. Večer bude zakončen společnou modlitbou. Jste zváni.

 

Děti a konfimandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, vykoná je bratr František Plecháček z Bukovky.

 

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická hodina na faře. Probíráme nyní s br. farářem Doležalem 1.epištolu Petrovu.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Příští neděle budeme slavit svátost křtu, pokřtěn bude bratr Matěj Fajfr.

 

Příští neděli se sejde střední generace v 19.30

 

Sborový autobusový výlet připravujeme na sobotu 15.května t.r. do Javorníce, Kunvaldu a Letohradu. Zájemci pište se na papír vzadu v kostele. V Javornici navštívíme muzeum malíře Vojtěcha Sedláčka, Kunvald je vzácné místo jako sídlo Jednoty bratrské, v Letohradu navštívíme náš sbor s nově postaveným kostelem, odpoledne známé letohradské muzeum řemesel. Prosíme, kdo chcete jet napište se, volná místa budeme nabízet okolním sborům.

 

Dnes a příští neděli je vzadu v kostele umístěna pokladnička na dobrovolnou sbírku na práci s dětmi a mládeží.

Mládež je dnes na seniorátních dnech v Hradci Králové. Účastnický poplatek je kolem 150,- na osobu. Z dobrovolné sbírky bude mládeži účastnický poplatek na seniorátních dnech uhrazen. Jsme rádi, že mládež máme, že je aktivní a poznává sbory v okolí.

Sbírka slouží k tomu, aby nedostatek financí nebyl překážkou tohoto poznávání.

 

Opět ke koupi je dotisk knihy br. faráře Ženatého, přeji Pěkný den.

 

V létě chystáme sborovou dovolenou na Rujáně a letní tábor pro děti. Využijte nabídku!

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na faru na kávu a čaj. Také zahrada nabízí již své krásy. Stojí zato ji navštívit!

Tento příspěvek napsal/a dne 18.04.2010 v rubrice Ohlášky.