Ohlášky – 25.3.2012

Čtení: Mk 10,35-45  |  Text: Nu 21,4-9  |  Písně: 320; 25; 637; 322; 699;702  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.955,-  |  Účast: 81/2

 

10 minut po skončení bohoslužeb se bude konat výroční sborové shromáždění. Účastni se ho mohou samozřejmě všichni, i ti kdo nejsou nebo dosud nejsou členy sboru, nemohou však hlasovat.

 

Vás, členy sboru kdo zůstanete prosím, abyste se zapsali, pokud již nejste, do seznamu hlasovných členů

 

Dnes večer v 19.30 hodin bude na faře setkání střední generace.

 

Ostatní shromáždění v týdnu se budou konat jako obvykle.

 

Příští neděli 1. dubna bude sloužit při bohoslužbách bratr farář Ladislav Beneš.

 

Daniel Ženatý bude příští neděli na setkání synodní rady se seniory a seniorátními kurátory v Janských Lázních.

 

Sborová kancelář je přestěhována na faru. Sborová sestra a pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je v kanceláři přitomná v obvyklých úředních hodinách, a to v úterý od 8 do 9 hodin, ve středu a ve čtvrtek od 8 do 11 hodin. V jinou dobu je možné se na návštěvě domluvit telefonicky na čísle 466 615 654.

 

Bratr farář pracuje ve své pracovně na faře. Je možné jej navštívit, nejlépe po osbní domluvě nebo po domluvě na telefonickém čísle 466 610 656.

 

Ve čtvrtek 29. března od 14.30 hodin se uskuteční brigáda na farské zahradě. Bude provedena rekultivace trávníku. Bude třeba odnášet odpad do vozíku před farou. Ochotní pomocníci přihlaste se u Pavly Queisnerové nebo Hany Capouškové.

 

Synodní rada vyhlásila dobrovolnou sbírku na pokrytí výloh spojených s pobyty dětí dětí a mládeže českých krajanských sborů na Ukrajině, na letních akcích které pořádá naše církev. Chceme se k této sbírce také připojit. Po dvě neděle můžeme odevzdávat svoje dary do domečku vzadu v kostele.

 

Stále je možné se přihlásit na zájezd do českých bratrských sborů v Berlíně, který se bude konat 16. a 17. června. Zájemci se mohou zapsat na nástěnce.

 

V minulých 14-ti dnech jsme s díky obdrželi dary na SF ve výši 2×100,- 6x 200,- , 3×300,- 1x 500,- 3×1000,-. 2000,- a 240,- sbírku po setkání starší generace. Děkujeme.

 

V minulém týdnu za výhodného kurzu převedeno 500.000,- Kč na eura, touto částkou uhradíme značnou část našeho dluhu.

 

Káva a čaj bude k našemu občerstvení připravena v přestávce po skončení bohoslužeb. Na faře dnes organizována nebude.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 25.03.2012 v rubrice Ohlášky.