Historie sboru

Kostel v roce 1897

Kostel v roce 1897

Počátky sboru sahají do posledních desetiletí předminulého a prvních desetiletí minulého století.

Pardubice položené na důležité železniční trati se staly významným průmyslovým střediskem a přitahovaly ve větší míře i evangelíky z mnohých venkovních sborů východních Čech.

Proto se již od roku 1892 Spolek pro postavení chrámu Páně staral, aby připravil podmínky pro pravidelné shromažďování a kázání slova Božího.

Díky obětavosti, odvaze a podnikavosti členů byl 1897 postaven chrám.

Od roku 1903 existoval zde filiální sbor reformované církve. I když po dvě desetiletí sbor neměl svého faráře, měl Nedělní školu, biblické hodiny, dokonce pěvecký sbor, Sdružení paní a dívek, a do počátku 1. světové války splatil dokonce své dluhy. Samostatný sbor v Pardubicích byl vytvořen v roce 1920 a prvním farářem byl zvolen Pavel Havelka.

V době války byl zde krátce farář Eugen Zelený. Po roce 1945 sborový život poznamenaný druhou světovou válkou obnovil br. F.M. Dobiáš. Jeho nástupcem se stal br.far Smolík (r.1949), jemuž postupně pomáhali vikáři Miroslav Brož, Jan Šimsa a Jiří Doležal, který zde byl od roku 1962 farářem.

K pardubickému sboru tehdy patřily kazatelské stanice Rosice nad Labem a Sezemice.

Sbor má vlastní faru s velkou sborovou místností, byt faráře ve stejné budově a ještě jeden byt pro sborovou sestru. Nástupcem br. far. Doležala po jeho odchodu do Nikolčic a Hustopeče (1983) se stal br. far. Jaroslav Nečas a po jeho odchodu do sboru v České Třebové (1997) si sbor zvolil za faráře Jeana N. Fella ze Švýcarska.

Ev. kostel v Pardubicích 2009

Ev. kostel v Pardubicích 2009

Od srpna 2002 je však sbor uprázdněn. Byl až do prosince 2002 administrován br. far. Petrem Peňázem z Chrudimi. Od 1.1.2003 do 31.7.2005 byl sbor administrován bratrem seniorem Milošem Hübnerem z Trnávky.

Dne 20.2.2005 byl kandidát na faráře sboru br. farář Ženatý při sborovém shromáždění zvolen farářem sboru od 1.8.2005. Dne 1.8.2005 se br. farář ujal úřadu a 25.9.2005 byl slavnostně instalován.

Přetištěno z ročenky 1947