Kazatelé sboru

Pavel Havelka

Pavel Havelka

Eugen Zelený

Eugen Zelený

František M. Dobiáš

František M. Dobiáš

Josef Smolík

Josef Smolík

Jiří Doležal

Jiří Doležal

Jaroslav Nečas

Jaroslav Nečas

Jean-Nicolas Fell

Jean-Nicolas Fell

Daniel Ženatý

Daniel Ženatý

František Plecháček

František Plecháček

  1. Pavel Havelka 13.2.1921 – 15.5.1945
  2. Eugen Zelený 1.1.1940 – 31.12.1940
  3. František M. Dobiáš 1.11.1945 – 1.6.1948
  4. Josef Smolík 1.7.1949 – 16.2.1962
  5. Jiří Doležal 16.5.1962 – 30.6.1983
  6. Jaroslav Nečas 1.2.1984 – 31.8.1998
  7. Jean- Nicolas Fell 1.1.2000 – 31.7.2002
  8. Daniel Ženatý 1.8.2005 – 22.11.2015
  9. František Plecháček 1.9.2012 – 31.10.2016