Nový zpěvník

Milí bratři a milé sestry,

dnes (2. 1. 2022) při bohoslužbách poprvé užíváme společně „nový zpěvník“. Jako každý zpěvník, i tento má svou historii, která začala v podstatě zanedlouho po vydání zpěvníku předchozího v roce 1979. Každý zpěvník chce totiž odrážet soudobý život církve, reaguje na aspekty, které přináší okolní svět. A proto je práce na zpěvníku / na zpěvnících svým způsobem nekončící proces.

Když si jej podrobně prohlédnete, není to narozdíl od předchozích zpěvníků pouze „písničkovník“, ale máme v rukou „bohoslužebník“.  Vedle písní jsou zde totiž nově zařazeny textové oddíly určené například pro chvíle, kdy není možné při setkání zpívat, texty žalmů upravené k recitaci, modlitby pro různé příležitosti, důležité liturgické texty. Stává se knihou, která může provázet křesťana všech generací v nejrůznějších chvílích – při bohoslužbách, na setkání mládeže, při schůzce dětí, při návštěvách v nemocnici, či v soukromí doma.

Zpěvník připravovala církví pověřená osmičlenná skupina, které předsedal Míla Esterle, hudební pedagog a autor řady písní a textů. Byla složená z teologů, hudebníků, pedagogů, advokátky, počítačových odborníků a věnovala se notovým zápisům, textům, autorským právům, zkoumání původních pramenů, grafice, digitální sazbě, koordinaci prací.  

Základní myšlenkou osnovy zpěvníku se po vzoru současně užívaného zpěvníku Švýcarské reformované církve stala bohoslužba ve všech souvislostech života církve: Bohoslužba v Bibli, Bohoslužba ve společenství církve, Bohoslužba během církevního roku, Bohoslužba všedního dne, Bohoslužba na cestě životem a Bohoslužba ve světě. O zařazení každé písně do zpěvníku se hlasovalo. Cílem bylo, aby byly na jedné straně zachovány osvědčené hodnoty, na druhou stranu aby bylo možné vykročit na novou cestu. Každá píseň byla hodnocena z hlediska hudební a textové kvality, sdělnosti a pastorační důležitosti. Vedle písní nových zde najdeme písně ze zpěvníků vydaných v naší církvi v minulosti, ze zpěvníků ekumeny – bratrský, husitský, zpěvníky katolické a také z řady zahraničních – maďarský, holandský, německé a již zmíněný zpěvník švýcarský. 

Nově je nám zpěvník k dispozici nejen v tištěné podobě, ale je současně veřejně přístupný na internetu a je možné si jej stáhnout do mobilu. Důležitou součástí je chorálník určený k doprovodu písní na varhanách či jiných klávesových nástrojích. Práce na kytarovém doprovodníku ještě pokračuje.  

S vděčností se tedy loučíme se zpěvníkem, který nás provázel přes 40 let a společně se vydejme na cestu víry lemovanou písněmi a texty z tohoto nového „bohoslužebníku“.   

Zpěvník v elektronické podobě:

https://www.evangelickyzpevnik.cz/zpevnik/cely-zpevnik-v-pdf/

Zdroje:

https://www.evangelickyzpevnik.cz/zpevnik/

Tento příspěvek napsal/a dne 03.01.2022 v rubrice Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.