NOC KOSTELŮ 27. května 2011- program v našem kostele

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Kostel, ulice Hronovická

27. května 2011

20:00 přivítání, představení sboru a církve
20:15 Ze života sboru – prezentace
20:30 O křtu – výklad ThDr. Jiřího Doležala
21:00 dotazy, možnost rozhovoru s farářem, členy sboru
21:15 Ze života sboru – prezentace, prohlídka kostela, varhan
21:30 varhanní koncert a zpěv – Hana Medková, Radka Piskačová
22:00 čtení z Bible
22:15 Ze života sboru – prezentace
22:30 zpívání, četba textů faráře Daniele Ženatého Přeji pěkný den 2
23:00 varhanní hudba k meditaci a modlitbě při svíčkách

Po dobu konání akce možnost zakoupení literatury a výrobků Fair Trade,

občerstvení – voda, káva, čaj

Tento příspěvek napsal/a dne 24.05.2011 v rubrice Jak žijeme.