Nekonání bohoslužeb

Milé sestry, milí bratři,  

vláda 12. 3. 2020 vyhlásila stav nouze v České republice a s ním zákaz veškerých shromáždění nad 30 účastníků.

V souvislosti s tím vydala své doporučení také Synodní rada ČCE, aby ve všech sborech naší církve byly po dobu trvání stavu nouze zrušena všechna bohoslužebná shromáždění, včetně výročních sborových shromáždění.

Proto Vám touto cestou dáváme na vědomí, že se v Pardubicích ani Horním Jelení prozatím nebudou konat bohoslužby tuto a příští neděli (tj. 15. 3. a 22. 3.).

Rušíme také program v týdnu – biblickou hodinu pro dospělé a odpolední biblickou hodinu.

O dalším průběhu Vás budeme včas informovat na webových stránkách a emailem.

Kdokoli z Vás se cítíte osamocen a potřeboval byste pastorační rozhovor nebo společnou modlitbu, neváhejte kontaktovat farářku, sborovou asistentku nebo jakéhokoli člena staršovstva.  

Věříme, že nám zodpovědný přístup podaří zastavit a zabránit šíření onemocnění COVID-19 a že se budeme brzy moci zase shromažďovat.

Přejeme Vám všem, abyste i přes náročnou situaci zachovali ve svých srdcích pokoj a spoléhali se na Boží blízkost.

Zůstávejme spojeni v modlitbách.

Farářka Hana Ducho a staršovstvo pardubického sboru

Jana Plchová, sborová asistentka