Ohlášky – 8.11.2009

Čtení: Žalm 36, 6-11 | Text: Lk 14,15-24 | Písně: 161; 33; 366; 680; 702; 482 | Kazatel: bohoslužby pro dospělé a děti připravené dětmi, mládeží, pastorační pracovnicí Pavlou Queisnerovou, s pomocí br. faráře Ženatého | Účast: 96/8 | Sbírka: 3.316,-

Dnešní celé bohoslužby připravila mládež. Od vstupního požehnání až po závěrečné poslání. Také varhanní doprovod – modlitby, čtení, kázání, vybrali písně a sami nás také na varhanním doprovodem sloužila mládež – Jana Benešová a Katka Janouchová. Děkujeme všem, kteří bohoslužby připravili.

Kdo by rád vyrobil pro sbor další postavičky, napište se, prosíme , vzadu na nástěnce.
Kurz bude na naší faře po 2 dny- pátek večer a sobotu v únoru příští rok. Kapacita je 15 osob.
Místa, která neobsadíme, nabídneme sborům v okolí.
Bližší informace podá Pavla Q.

Včera se v našem sboru konal celocírkevní seminář učitelů NŠ. Bylo nás kolem 70-ti. Děkujeme za dodání pečiva, pomoc při pohoštění, úklidu. Mládežnicím pak za hlídání malých dětí po celý den. Děkujeme také sesterské církvi Bratrské jednotě baptistů za zapůjčení přízemí fary. Ještě včera večer nám telefonovali pracovníci ústředí církve a děkovali za skvělou organizaci a milé přijetí a ochotu mládeže při hlídání dětí.

Včera se také konal seniorátní turnaj ve futsale, naše mládež obsadili skvělé 4 místo ze 7 týmů.

Sbírka při dnešních bohoslužbách je celocírkevní na tzv.Jubilejní toleranční dar. Je určena sborům naší církve, které provádějí nákladné stavební úpravy a potřebují finanční půjčku.

Po bohoslužbách se sejdou zpěváci u varhan k nácviku písně pro 1.adventní neděli.
Dnes v 16 hodin se sejdou na faře zpěváci našeho sboru na přípravě koncertu, který v adventním období bude pořádat seniorátní pěvecký sbor v Chrudimi.

Zítra v 18..00 jsme zváni do kostela sv Jana Křtitele na přednášku br. faráře Jiřího Doležala – Království Boží v bibli a dnes. Zve nás Česká křesťanská akademie Pardubice.

V úterý ve 14 hodin se sejde starší generace na svém setkání na faře. Bratr farář Ženatý promluví o svém osobním vztahu k církvím v Rakousku a Německu.

Konfirmandi se sejdou ve středu v 15 hodin a děti v 16 hodin, obojí na faře.

Ve čtvrtek je biblická hodina na faře v 17 hodin.

V pátek v 15 hodin se sejdou ženy pardubických církví na naší faře a budou se seznamovat podrobněji se zeměmi, které v minulých letech připravovaly programy pro Světové dny modliteb. Zváni jsou všichni, nejen ženy.

Mládež se sejde v pátek v 18hodin a navíc sobotní setkávání mládeže bude tuto sobotu v 18 hodin na faře.

Příští neděli budeme mít ve sboru hosta – sestru farářku Radmilu Včelnou z Jasenné. Jednáme s ní o možnosti stát se naší 2. farářkou. Jednání jsou seznamovací a otevřená. Po bohoslužbách bude setkání sestry farářky se staršovstvem. V 11:30 plánujeme společný oběd v restauraci Zelená žába v Hronovické ulici.
Kdo by se chtěl připojit na oběd, prosíme, zapište se na žlutý papír na nástěnce v kostele. Oběd si platí každý sám.

Minulou neděli jsme provedli sbírku na SF našeho sboru, vynesla 2031,-Kč, všem vám děkujeme.

V minulém týdnu se sešlo staršovstvo. Hodnotilo mimořádná sborová shromáždění ohledně spojení sborů Pce a Holice, vzpomenulo na průběh sborového dne v říjnu, připravovalo návštěvu sestry far. Radky Včelné u nás, rozhodovalo o variantě stavební úpravy v přízemí fary, připravilo program konání bohoslužeb ve vánočním období v našem sboru a další.

Výzva rukodělného kruhu: V adventu bychom rádi opět uspořádali dobročinný bazar. V minulých letech byl velmi úspěšný a přinesl úctyhodný výtěžek díky mnoha věcem, které jste na bazar připravili a přinesli. Prosíme Vás i letos o rukodělné výrobky z papíru, textilu, keramiky, dřeva, ušité, upletené, uháčkované, vyšité. Můžete přinést zpracované plody z vlastních zdrojů: med, marmeládu, sušené houby, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy a jiné nápoje… Prosíme, zapojte se každý podle svých možností. Výrobky noste kdykoli, nejpozději do poslední listopadové soboty, na faru nebo do sborové kanceláře.

Vánoční slavnost plánujeme na neděli 20.12. Jde o to, kdo v ní bude učinkovat. Zveme všechny, děti, konfirmandy, mládež, i dospělé mladší i starší. Kdo chcete ve vánoční hře učinkovat pište se na zelený papír na okně vzadu v kostele. Pište se co nejdříve, nejpozději do 22.11.

EK a NKD na rok 2010 je možno zakoupit vzadu v kostele za 85,-

Poplatek za pobyt v Bělči zaplaťte u Tomáše Voltra. Děkujeme.

Zboží z Rolničky je možno objednat vzadu na nástěnce.

Vzadu na nástěnce je také papír, na který se prosím pište vy, kdo byste chtěli jít s bratrem farářem na bohoslužby ve věznici, každý pátek v 15.30. Ta nabídka platí stále, i když ji nepřipomínáme každou neděli.

V čase před Vánocemi přemýšlíme o vánočních dárcích. Máme překrásný Alamanach k 111. výročí postavení našeho kostela. Prosíme, zařaďte jej mezi vhodné dárky pro své blízké a milé.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na faru, káva a čaj jsou připravené!

Mládež Báječný bál

Tento příspěvek napsal/a dne 08.11.2009 v rubrice Ohlášky.