Modlitba na 6. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, Hospodine. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní. Hospodin věrné opatruje. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce všichni, kteří čekáte na Hospodina (Ž 31, 20-25)   Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! Kde bychom dnes byli, kdybys nás neopatroval! Pane Ježíši, děkujeme ti, že se za nás přimlouváš, abychom neztratili spojení s tebou a naším nebeským Otcem. Ty víš, jak je to s námi. My jsme rozhodní tam, kde jde o naše zájmy a udatně si počínáme tam, kde je ohrožena naše prestiž a naše pohodlí. Odpusť nám to, Pane, a neopouštěj nás . – A nyní nás přijmi, když se přimlouváme za ty, jejichž bolest je tak velká, že už ztratili veškerou naději. Modlíme se za ty, kteří jsou sami se sebou spokojeni a nemají ve svém srdci místo pro tebe ani pro bližního. V těchto mrazivých dnech a nocích se přimlouváme za bezdomovce, abychom pro ně dovedli učinit co je v našich silách. Prosíme i za sebe: upevni naši víru, rozhojni lásku, oživ naději. Na tebe, Pane, očekáváme. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 06.02.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.