Modlitba 9. týden 2013

dsc_0182Hospodine, svatý Bože, děkujeme ti za to, že do našeho světa, zmítaného mnohými nepokoji a bouřemi, vstupuješ jako hlas tichý a jemný. Sestupuješ jako déšť na vyprahlou zemi, abys uzdravil, obživil, zachránil. Děkujeme ti za tvého Syna Ježíše Krista, za jeho tichost a pokoru, za jeho poslušnost a lásku, která mu pomáhala obstát i ve chvílích pokušení.

Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli, děkujeme ti, že jsi nepodlehl pokušení a vytrval na cestě pokory a oběti. Tam, kde šlo o naše dobro, o naši záchranu, jsi neuhnul, i když jsi už věděl, co tě to bude stát. My na svých cestách podléháme pokušení. Býváme tolik upnuti na své představy a plány, že někdy prostě nejsme schopni porozumět tvým cestám. Místo poslušnosti tvé vůle se ti pak snažíme vnutit svá přání. Místo toho, abychom pamatovali na slabé a neúspěšné, sami dychtíme po úspěchu. Pane, smiluj se nad námi!

Duchu svatý, přijď k nám a připrav nás k slyšení evangelia. Posiluj v nás odhodlání následovat Krista. Věrný Bože, pomáhej nám stále lépe rozumět tomu, k čemu nás ve víře zveš a povoláváš. Ochraňuj nás, abychom ve chvílích zkoušek a pokušení neprosazovali sami sebe silou, abychom zlé neopláceli zlým, ale trpělivě se svěřovali tvé milosti. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.02.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.