Modlitba 9. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemohoucího … Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v něhož doufám.“ (Ž 91, 1n) V koho bychom doufali, kdybychom neměli tebe, Pane Ježíši. Na počátku p o s t n í d o b y upínáme svůj pohled k tobě. Tys zvítězil nad všemi pokušeními, kterým my podléháme. Tys nechtěl prosadit ani proslavit sám sebe. Poslušen Otce, položil jsi život za nás a za všechny lidi. Ve vděčném úžase se skláníme před tajemstvím tvé lásky a oběti a voláme: Buď pozdraven, kříži, naše naděje jediná! – A nyní se přimlouváme za všechny, kdo se pachtí jen za mamonem. Prosíme také za všechny stresované, dopřej odpočinek jejich nervům. Ty, Pane, dáváš sílu všem unaveným a štědře uděluješ povzbuzení všem vyčerpaným. (Iz 40,29). Nám pomáhej trpělivě snášet ty, s nimiž žijeme a pracujeme, a kteří nám jdou na nervy. Nedopusť, abychom svým jednáním diskreditovali tebe, křesťanskou víru a církev. Ty, Pane, jsi naše pevná tvrz. V tebe doufáme. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 27.02.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.