Modlitba, 9. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Naše oči vzhlížejí k Hospodinu, našemu Bohu dokud se nad námi neslituje. (Ž 123)  Hospodine, ty jsi Bůh nejvýš milosrdný. Kdykoli jsme volali o pomoc, ty jsi nás vyslýchal. Blaze všem, kteří v tebe doufají. Prosíme tě, otvírej naše oči i uši, abychom i my byli vnímaví pro strádání našich bližních; abychom dovedli trpělivě naslouchat těm, kteří se nám chtějí svěřit. Dávej nám moudrost, abychom dovedli poradit, a odvahu, abychom dovedli i napomenout, když je to třeba. Dej nám ochotu sloužit těm, kteří naši službu potřebují. Přimlouváme se za ty, kdo nesou těžká břemena svých selhání a bolestí a my jim nedovedeme pomoci. Bože, hledíme k tobě, vyhlížíme příchod tvého království. Pane, smiluj se. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.