Modlitba, 8. týden 2013

dsc_0261farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh nic nevypátrá, nezasáhne, Bůh tu není“ … Hospodin je Králem na věky a navždy… Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo utlačovanému. Člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. (Ž 10;4,16-18)

Milý Pane Bože, žalmista nám dodává odvahu svěřit se ti s tím, co i nás trápí a s čím si nevíme rady. Ačkoliv jsme to ani neočekávali, dočkali jsme se toho, že jsi skoncoval se zpupností sebejistých. Byli jsme vděčni za změnu, ale už zase na všech stranách narůstá zvůle a bezmezná chamtivost. Bezbožníkům se daří, slaví úspěchy. Lidská spravedlnost si s nimi nedokáže poradit … a tak se i my ptáme, zda to všechno vidíš a proč k tomu mlčíš. Nepřipusť, prosíme, abychom kvůli tomu ztráceli víru a upadli do otupělé lhostejnosti.

Hospodine, ty jsi vzkřísil nespravedlivě odsouzeného, nevinného a bezbranného Ježíše. Posiluj naše srdce, pokud se kolem nás roztahuje zpupnost opovážlivých. Buď zastáncem všech ponižovaných a vysvoboditelem všech utlačovaných. A posiluj i nás, abychom se za ně nejen přimlouvali; dávej nám odvahu, abychom se postavili na stranu těch, kdo jsou odstrkováni. Věříme s žalmistou, že máš pozorné ucho a že slyšíš i vyslyšíš naše modlitby. Povstaň, Hospodine, Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované (Ž 10,12). Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 18.02.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.