Modlitba 8. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem navěky zahanben … Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný … Z tvého milosrdenství se budu radovat a jásat. (Ž 31;2,6,8a)  Hospodine, i já se k tobě utíkám. U tebe je můj Pán a Spasitel, Ježíš Kristus. Proto se odvažuji prosit: Bože, pohleď na toho, který i mě vykoupil a pro jeho zásluhy se nade mnou slituj a měj se mnou trpělivost. Já jsem slabý, ty Bože, jsi silný; já jsem nestálý, ty Bože, jsi věrný. Proto se svěřuji do tvých rukou. – A teď, Pane, prosím za všechny své milé, zvláště za ty, kteří procházejí krizemi a kterým nemohu pomoci ani já ani ostatní, kteří je mají rádi. Ujímej se, Pane, nešťastných, které trápí deprese. Dopřej jim, aby se i oni spolu s námi už nyní – ještě uprostřed nesnází – směli radovat a jednou nám všem dej, abychom se vším tvým lidem navěky jásali a oslavovali tvé nesmírné milosrdenství. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 20.02.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.