Modlitba, 8. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej na všechna dobrodiní jeho, Ž 103   Hospodine, můj Bože a Otče! Nedokážu se rozpomenout na všechna tvá dobrodiní, která jsi mi po celý můj život prokazoval. Já jsem na tebe zapomínal, tys však na mě pamatoval. Kolikrát jsem se od tebe vzdálil, ale tys mě hledal a nalezl a zpět přivedl. Posílals mi Ducha svatého Utěšitele, abych se o sebe nebál. S tím větší důvěrou ti nyní svěřuju sebe i všechny své milé a prosím za náš sbor, za dílo Páně v něm. Žehnej všem, kteří slouží každým dobrým slovem i činem. Smilovávej se nad dnešním zmateným a neklidným světem, pro Ježíše Krista, který je Spasitelem světa.

Tento příspěvek napsal/a dne 23.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.