Modlitba, 7. týden 2013

Pce zimnífarář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám Hospodinu:“Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám“. .. Nelekej se hrůzy noci, ani šípů, který létá ve dne“ Ž 91,1-2,5.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi podstoupil pokušení, svedls zápas s mocí zla a zvítězils. Přemohl jsi vše, co nám nahání strach a hrůzu. – Kolikrát už jsme u tebe nalezli bezpečné útočiště, kolikrát jsi nás ukryl, když nás ohrožovala převaha démonských sil. A přece se nás znovu zmocňuje strach. Ujišťuj nás, že nás ochráníš, až naše síly zase zeslábnou a půjdeme cestami, po nichž jsme dosud nekráčeli. – My sice nevěříme na ďábla, ale selháváme, když se setkáváme s jeho náporem a pokušením. Podřizujeme se zlu, jemuž se všichni podřizují. Odpusť nám to a nevydávej nás jeho moci. Dávej nám odvahu zlu se vzepřít a slavit alespoň malá vítězství tam, kde jsme dosud podléhali. Pomoz nám a všem přesvědčit se, že je možné ubránit se dravé hrabivosti, která se teď na všech stranách rozmáhá.

Přijmi nyní, Pane, naše prosby, když se přimlouváme za ty, kteří plni obav a nejistoty, nikde nenalézají bezpečí. V těchto chladných dnech a nocích prosíme zvláště za bezdomovce. Těm, kteří odpovídají za věci veřejné, dávej moudrost, trpělivost i rozhodnost, aby střežili právo a spravedlnost a zastávali se slabých a bezmocných. Prosíme, ať tvé požehnání spočine na práci těch, kteří slouží v Diakonii a Charitě, v nemocnicích a věznicích. Nakonec ještě prosíme: ve všem zmatku dnešního světa, dávej nám a všem lidem a národům poznat, že ty jediný jsi Všemohoucí, ty jediný jsi Nejvyšší. Tobě patří všechna moc a sláva. Ty zvítězíš nad všemi stvůrami a obludami, které nás dnes stále ještě ohrožují. Amen

(Začíná postní, předvelikonoční období; čti Mt 4,1-11)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.02.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.