Modlitba 7. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuješ moji stezku, Hospodine. Tys má skrýše a štít můj, čekám na tvé slovo. Podpírej mě, jak jsi řekl a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj. (Žalm 119; 105.114nn) Bože, čím by byl náš svět bez tvého slova! A čím by byl náš život bez tvého slova! Co bychom si počali ve všech temnotách, kterými jsme prošli a kterými stále ještě procházíme. Jen tvé slovo je jediným paprskem, které nám svítí na cestu k tobě. Jen tvé slovo je nám zdrojem potěšení a naděje. Za tvé slovo ti, Bože, děkujeme. Také za všechny, kteří nám jakýmkoliv způsobem tvé slovo zvěstovali, ti dobrořečíme. Na tvé slovo očekáváme. Dej, aby znělo hlasitě a srozumitelně ve všech shromážděních Kristova lidu. Zmocňuj ty, kdo kážou a žehnej jejich službě. A otevři svému slovu dveře i do srdcí dosud zavřených. Dej, ať nejsou zahanbeny ani naše malé ani velké naděje. Ty jsi, Pane, naše skrýše a náš štít. Amen

 

Tento příspěvek napsal/a dne 13.02.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.