Modlitba, 7. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

„Když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně“ (Ž 109; 6,19).    Kdykoli jsme i my ze své tísně k tobě volali, Hospodine, ty jsi nás slyšel a vysvobodil jsi nás. Proto se i dnes můžeme modlit a tobě děkovat. Pomoz nám, abychom o tobě a tvé pomoci dovedli povědět svým bližním. Myslíme před tebou na nemocné, zvláště na nevyléčitelně nemocné, kteří mají strach. Pane, smiluj se nad nimi. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.