Modlitba, 6. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

„Hospodin je světlo mé a spasení mé, koho se budu báti“ (Ž 27, 1).  Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi v Ježíši Kristu dal světu světlo, které žádné tmy nedokážou pohltit. My však se těch temnot bojíme. Jsme slabí na všechno zlo, se kterým se každý den setkáváme. Skličuje nás, že na tom takřka nic nedokážeme změnit. Ujisti nás, že navzdory tomu všemu tvé je království i moc a že Ježíši Kristu patří vítězství. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.