Modlitba 52. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země … Zvěstujte den po dni jeho spásu a vypravujte mezi národy o jeho slávě. Ž 96 1-3 Náš milý nebeský Otče, narozením svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, jsi oslavil své jméno. Prosíme tě, ať tvůj pokoj vstoupí mezi lidi a národy, ať vstoupí do ohrožených manželství a rodin, do srdcí mladých lidí, kteří pro sebe hledají cestu . – Tvůj pokoj nás provázel cestou končícího roku. Za to ti děkujeme. Prosíme za ty, kdo se ani o vánocích nemohli radovat; za ty, kdo i o vánocích sténali a naříkali. Přimlouváme se za sebe a za všechny, kdo se bojí své slabosti, že zase prohrají. Modlíme se za ty, kdo se trápí pro své viny, že je nemohou odčinit. Daruj písničku smutným srdcím. A nám pomoz, abychom aspoň trochu dovedli vypravovat o tvém spasení. – Pane Ježíši, tobě se poroučíme, předcházej nás, provázej nás, až nás konečně dovedeš k pramenům vod života. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 26.12.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.